Czy osoby planujące wykonywanie działalności bez rejestracji będą mogły wystawiać faktury?

Będą mogły wystawiać fakturę (także fakturę uproszczoną) lub rachunek na życzenie kontrahenta.

Czy działalność nierejestrowaną można prowadzić wielokrotnie (z przerwami: kilka miesięcy świadczenia usług, kilka miesięcy przestoju)?

Nie ma przeciwwskazań, o ile ani razu nie zostanie przekroczony próg miesięczny, który powoduje, że działalność przestaje być uznawana za działalność nierejestrową i staje się działalnością gospodarczą.

Ulga na start ma wprowadzić brak składek ZUS przez pół roku od założenia działalności. O jakie składki chodzi?

Mowa tu o tzw. składkach społecznych, czyli m.in. rentowej czy emerytalnej.

Młody przedsiębiorca będzie musiał płacić tylko składkę zdrowotną, dzięki czemu będzie mógł chodzić do lekarza i zaoszczędzi kilkaset złotych miesięcznie.

Czy ulga na start będzie obowiązywała także przedsiębiorstwa założone przed 30 kwietnia?

Jeśli więc wniosek był złożony przed 30 kwietnia, a firma rozpocznie działalność później, obejmie ją ulga na start.

Czy przedsiębiorca będzie mógł zlikwidować prowadzoną dotychczas firmę, by skorzystać z ulgi na start?

Nie. W celu skorzystania z ulgi na start, przedsiębiorca prowadzący obecnie działalność gospodarczą musi ją zawiesić albo zakończyć i odczekać okres 60 miesięcy.

Czy jeśli ktoś będzie chciał prowadzić działalność nierejestrową, będzie zwolniony z jakichkolwiek obowiązków prawnych?

Nie. Taka osoba nie będzie wprawdzie przedsiębiorcą, ale nie będzie również zwykłym konsumentem. Przede wszystkim będzie musiała :

– prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (wystarczy to robić w zwykłym zeszycie),
– na życzenie klienta wystawiać rachunek lub fakturę (także fakturę uproszczoną),
– rozliczać się raz w roku w formularzu PIT – 36, na zasadach ogólnych.

Czy prowadzący działalność nierejestrową będzie musiał płacić składki ZUS?

Nie będzie ona podlegała ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu działalności pozarolniczej.

Na ogólnych zasadach, tytuł do ubezpieczeń może natomiast wynikać z innych okoliczności. „Konstytucja Biznesu” nie zmienia np. zasad podlegania ubezpieczeniom w związku z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.

Kiedy działalność nierejestrowa zamieni się w działalność jednoosobową?

Kiedy chociaż raz w ciągu jej prowadzenia miesięczna kwota wpływów pozyskana z niej przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia krajowego (obecnie – 1050 zł).

Czy kwota 1050 zł dotyczy przychodów czy dochodów?

Kwota ta dotyczy przychodów należnych. Prowadzący działalność nierejestrową będzie opodatkowany na zasadach ogólnych.

Jakimi danymi będzie posługiwał się prowadzący działalność nierejestrową przy wystawianiu rachunku?

Przede wszystkim swoim imieniem i nazwiskiem. Nie ma jednak przeciwskazań, by działalność dodatkowo nazwał. Np. Jan Kowalski „Korepetycje – Z angielskim na Ty” itp.

Jak prowadzący działalność nierejestrową ma wystawić rachunek, skoro nie będzie miał kasy fiskalnej?

Mówiąc o rachunku, nie mamy na myśli paragonu.

Kasa fiskalna będzie potrzebna tylko w przypadku nielicznych rodzajów działalności, wskazanych w przepisach szczególnych.

Klientowi wystarczy wręczyć nawet odręcznie wypisany kwit, w którym podane będą m.in. personalia sprzedawcy i kwota transakcji.

Kiedy wchodzą w życie ułatwienia wprowadzane Konstytucją Biznesu?

wszystkie najważniejsze kwestie, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszły w życie 30 kwietnia.

W późniejszym terminie zaczną obowiązywać zmiany zawarte w kilku artykułach.

1 lipca 2018 r. w życie wchodzą art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.

1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS. W ich przypadku zawieszona działalność będzie automatycznie wznawiana po 24 miesiącach od jej zawieszenia.

Czy będą prowadzone szkolenia dla urzędników, aby mieć pewność, że na pewno dobrze rozumieją nowe przepisy?

Tak, jedno z takich szkoleń odbyło się 18 kwietnia br. w MPiT. Planowane są kolejne w całej Polsce dla urzędników i przedsiębiorców. Kwestie te będą także omawiane na naszych konferencjach, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Podejmowane są też szerokie działania promocyjne i wyjaśniające nowe prawo.

Kiedy będzie najbliższa konferencja w mojej okolicy?

Terminy i miejsca konferencji są aktualizowane na bieżąco w zakładce Znajdź konferencję.

Dlaczego regulacje prawne pomagają tylko dużym podmiotom?

Szereg ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzony przez Konstytucję Biznesu i wcześniej w pakiecie „100 zmian dla Firm” służy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.
Przede wszystkim:

 • mocniejsze umocowanie przedsiębiorcy w relacjach z administracją publiczną,
 • realna szansa na powoływanie się w relacjach z urzędem na zasady ogólne prawa gospodarczego dzięki wpisaniu ich do ustawy. Te zasady to:„Co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”, „Domniemanie uczciwości”, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorców”, „Zasada pewności prawa”.
 • wprowadzenie mechanizmów ułatwiających rozpoczynanie działalności gospodarczej i prowadzenie małej działalności:
  – Działaność nierejestrowa – drobna działalność zarobkowa bez konieczności rejestracji
  – Ulga na Start  – pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności bez ZUS
  – mały ZUS dla małych firm – wejdzie w życie od 1 stycznia 2019
 • Wprowadzenie szeregu udogodnień wspierających funkcjonowanie i rozwój już istniejącej firmy, w tym m.in.:

        – ograniczenia w kontrolach – mniej kontroli „na oślep”, kontrole ukierunkowane na podstawie analiz; mniej kontroli dla nieuczciwych, więcej dla uczciwych. Po wprowadzeniu tych zmian roczna liczba kontroli spadła z 80 tys. do 45 tys.
– elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania z 50 do 10 lat. (wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.)
– przeciwdziałanie zatorom płatniczym – ustawa jest w konsultacjach

Od września można również korzystać z udogodnień nowej ustawy, która z terenu całego kraju zrobiła jedną wielką strefę inwestycji. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uzyskać przywileje podatkowe w miejscu gdzie najlepiej im zlokalizować swoją inwestycję. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców z sektora MŚP –nie będą musieli „na siłę” dostosowywać swojej inwestycji do terenu jednej ze stref inwestycyjnych.

Na etapie pras parlamentu jest kolejny pakiet zmian korzystnych dla przedsiębiorców. Tzw PakietMŚP to konkretne rozwiązania:
·        prawie 50 uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł
·        wynagrodzenie  małżonka w końcu stanie się kosztem podatkowym
·        jednorazowo będzie można odliczyć stratę podatkową do 5 mln zł
·        likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników w mniej wypadkowych branżach

Na jakim etapie są prace na temat tzw. „małego ZUS”?

Projekt ustawy o małej działalności gospodarczej tzw. „Mały ZUS” został już uchwalony i podpisany przez Prezydenta. Rozwiązania przewidziane w ramach „Małego ZUS-u” będą dostępne już od 1 stycznia 2019 r.

Jak wyobrażają sobie Państwo współpracę z przedsiębiorcami w celu usprawnienia przepisów prawnych i procedur administracyjnych?

Współpraca z przedsiębiorcami jest realizowana cały czas – Ministerstwo Przedsiębiorczości powstało po to aby dbać o interes przedsiębiorców, szczególnie tych mikro, małych i średnich. Podczas przygotowywania przepisów prawnych wprowadzających zmiany, które mają ułatwić firmom funkcjonowanie zazwyczaj szeroko je konsultujemy z przedsiębiorcami. Często dzieje się to jeszcze przed przygotowaniem ustawy, żeby jej kształt był jak najbardziej dopasowany do potrzeb przedsiębiorców. Chcemy te potrzeby dobrze rozpoznać, ograniczenia z jakimi się borykają na co dzień i znaleźć optymalne rozwiązania, które pomogą im rozwijać działalność gospodarczą.

W ministerstwie działa również projekt „Głos Przedsiębiorcy”, który agreguje pomysły na usprawnienie działań administracji i zmian prawnych. Pomysły te są potem analizowane i część trafia do realizacji.

Swoje pomysły przedsiębiorcy mogą zgłaszać pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy/

Kiedy wejdą w życie wszystkie zaplanowane przez Państwa wszystkie zmiany prawne?

Większość zmian zaprojektowanych w Konstytucji Biznesu weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. Tak więc najważniejsze jej rozwiązania,  jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa już obowiązują. 1 lipca 2018 r. weszły w  życie wchodzą konkretne przepisy ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną. 1 lutego 2019 r. w życie wchodzi  art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS. W ich przypadku zawieszona działalność będzie automatycznie wznawiana po 24 miesiącach od jej zawieszenia.

W listopadzie wejdzie w życie ustawa o sukcesji firm umożliwiająca przedsiębiorcom wpisanym do CEiDG bezpiecznie przejście przez czas po odejściu wlasciciela.

Od 1 stycznia 2019 r będą obowiązywać przepisy dotyczące:

 • Małej działalności gospodarczej – tzw. Mały ZUS.
 • elektronizacji akt pracowniczych i skróceniu okresu przechowywania akt z 50 lat do 10

Jak przydzielani są do przedsiębiorcy doradcy ds. płatnika składek?

Doradcy płatnika składek nie są przydzielani do przedsiębiorcy.

Stanowiska doradcy płatnika składek znajdują się na salach obsługi klientów w każdej placówce ZUS. Każdy przedsiębiorca podczas bezpośredniej wizyty w placówce może skorzystać z usług dowolnego doradcy.

Przedsiębiorca może także zarezerwować wizytę u doradcy płatnika składek przez internet – jeśli posiada konto na portalu PUE ZUS.

Czy podatnicy dalej będą mogli składać podania o interpretację indywidualną do dyrektorów Izb Administracji Skarbowych, czy będzie to zniesione?

Od dnia 1 marca 2017 r. interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioski o interpretacje indywidualne można składać do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski. Ministerstwo Finansów nie przewiduje zniesienia prawa do występowania o interpretacje indywidualne, ani zmiany organu uprawnionego do ich wydawania.

Czy planują Państwo stosowanie interpretacji indywidualnej do wydarzeń które miały miejsce w przeszłości, czy będą brane pod uwagę tylko przyszłe wydarzenia?

Już obecnie wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć nie tylko zdarzeń przyszłych, ale także zaistniałego stanu faktycznego. W tym zakresie nie są planowane żadne zmiany.

Jak Urząd Skarbowy podchodzi do korekt wysyłanych do JPK?

W przypadku wystąpienia niezgodności w przesłanym pliku JPK VAT do podatnika przesyłane jest przez urząd skarbowy powiadomienie w postaci wiadomości e-mail lub sms.

Po otrzymaniu takiej informacji podatnik powinien dokonać weryfikacji prawidłowości przesłanego zestawienia albo skontaktować się z właściwym dla siebie urzędem skarbowym i wyjaśnić stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku wystąpienia niezgodności rozliczeń podatkowych, jeżeli podatnik dokona samodzielnej korekty zobowiązania podatkowego to nie rodzi to negatywnych konsekwencji. Natomiast brak reakcji podatnika na wysłane powiadomienie spowoduje podjęcie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego czynności sprawdzających, co w konsekwencji może skutkować wszczęciem wobec podatnika kontroli podatkowej lub postepowania podatkowego.

Czy mogę wrzucić w koszty własną odzież, którą wykorzystuję do pracy?

Przepisy o podatku dochodowym nie wyłączają z kosztów podatkowych wydatków na odzież. Wydatki z tego tytułu są zaliczane do kosztów podatkowych na ogólnych zasadach. Oznacza to, że do zaliczenia wydatków na odzież do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest wykazanie przez przedsiębiorcę związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem wydatku, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu. W myśl tej zasady nie ma przeszkód, żeby do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca zaliczył wydatek np. na odzież ochronną niezbędną do wykonywania czynności wymagających jej użycia w prowadzonej działalności gospodarczej. Kosztem uzyskania przychodów może być również wydatek na tzw. „ubiór służbowy”, za który w praktyce uznawana jest specjalna odzież noszona tylko w związku z wykonywaną pracą, której charakter uniemożliwia wykorzystywanie jej do celów innych niż służbowe. Ubiór służbowy to inaczej mówiąc strój używany w prowadzonej działalności gospodarczej, posiadający charakterystyczne cechy dzięki którym traci charakter osobisty i które jednocześnie wskazują, że nie jest wykorzystywany dla celów prywatnych np. logo firmy.

Z kolei wydatki na odzież wykorzystywaną przez przedsiębiorcę dla celów prywatnych są wydatkami o charakterze osobistym i jako takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Czy dążymy do wspólnej stawki VAT?

Podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej państwa – tak, aby stabilność finansów publicznych została utrzymana, a realizacja podstawowych zadań Państwa – a więc polityki społecznej i gospodarczej kraju – zapewniona. Rozpatrując ewentualne zmiany w systemie opodatkowania towarów i usług – w tym wysokość czy też zakres poszczególnych stawek tego podatku – należy uwzględnić przede wszystkim wpływ tych zmian na sytuację budżetu. Wszelkie zatem decyzje dotyczące poziomu i struktury stawek podatku VAT muszą uwzględniać szerokie spektrum uwarunkowań i możliwości w tym zakresie.

Podkreślić również należy, że w ostatnich dwóch latach działania resortu finansów koncentrowały się na uszczelnianiu systemu podatku VAT oraz poprawie jego ściągalności, przede wszystkim i w pierwszej kolejności poprzez ograniczenie oszustw i nadużyć podatkowych, prowadzących wprost do zmniejszenia dochodów budżetu państwa z tego podatku oraz powodujących zakłócenia konkurencji na rynku, skutkujące pogorszeniem warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów uczciwie wywiązujących się z obowiązków podatkowych. W tym zakresie wprowadzonych zostało do krajowego porządku prawnego szereg aktów prawnych, których skutkiem były wzrastające wpływy budżetowe z tytułu podatku VAT.

Podstawą decyzji w zakresie określenia wysokości stawek podatku VAT będzie zatem szczegółowa analiza skutków podejmowanych działań dotyczących uszczelnienia systemu VAT oraz sytuacji budżetu państwa, uwzględniającej planowane działania w zakresie wyznaczonych przez Rząd kierunków polityki gospodarczej i społecznej.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że z uwagi na czasowy charakter stosowania do celów podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zaistniała potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT związanych z określeniem sposobu identyfikowania towarów i usług, w szczególności na potrzeby określenia zakresu stawek obniżonych. Aktualnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace dotyczące powyższej kwestii, które jednocześnie obejmują przygotowanie nowej matrycy stawek VAT. Planowane w tym zakresie zmiany w przepisach dotyczących VAT mają na celu uproszczenie systemu stawek VAT (zapewnienie prostoty, przejrzystości i przyjazności w stosowaniu), eliminację istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT, jak również wprowadzenie instrumentów ułatwiających podatnikom i organom podatkowym stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT. Podkreślić należy, że zakładane rozwiązania nie mają celu fiskalnego, intencją resortu finansów jest bowiem maksymalne uproszczenie systemu i samych przepisów podatkowych, zasadniczo więc pozostaną one neutralne z perspektywy konsumenta.

Czemu ma służyć podzielność płatności VAT?

Przepisy o podzielonej płatności mają ukrócić VAT-owskie karuzele i znacząco utrudnić wyłudzenia podatku przez firmy, które znikały po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta i przed odprowadzeniem podatku VAT do urzędu skarbowego. Mają też zwiększyć ochronę przedsiębiorców przed wplątaniem w oszukańczy proceder. Skorzystanie z podzielonej płatności będzie bowiem jedną z najważniejszych przesłanek potwierdzających, że dochowali należytej staranności w relacjach handlowych. Mechanizm podzielonej płatności zagwarantuje więc bezpieczeństwo i pewność obrotu dla podatników.

Więcej informacji na temat mechanizmu podzielonej płatności można znaleźć na stronie www.bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl.

Co mojej firmie daje wejście w system podzielonej płatności?

Zasadniczą korzyścią wynikającą z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności jest bezpieczeństwo podatkowe transakcji. Po pierwsze, zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest istotną przesłanką do uznania, że dany nabywca dochował należytej staranności w danej transakcji ( w przypadku gdy kontrahent okaże się oszustem podatkowym). Po drugie, ustawa o VAT przewiduje wymierne korzyści dla podatnika, który zapłaci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tj.: brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego, brak zastosowania podwyższonych odsetek za zwłokę, obniżenie kwoty zobowiązania do zapłaty – tzw. skonto przy zapłacie zobowiązania przed terminem oraz zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie (w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji).

Zatem, w sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest całkiem pewien kontrahenta, kiedy transakcja budzi jego wątpliwości, lub gdy współpracuje z nowym podmiotem a warunki nie są do końca przejrzyste, może skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności.

Więcej informacji na temat mechanizmu podzielonej płatności można znaleźć na stronie www.bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl.

Czy podzielna płatność w przedsiębiorstwie może dotyczyć tylko niektórych faktur, czy muszą obowiązywać przy wszystkich fakturach?

Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wybiórczo zarówno jeśli chodzi o faktury jak i kontrahentów. To znaczy, że podatnik ma możliwość dowolnego wyboru, za które faktury chce płacić stosując ten mechanizm, a które faktury opłaci w inny sposób. Co więcej, mechanizm podzielonej płatności jest systemem elastycznym również w zakresie tego, jaką część kwot wykazanych na fakturze podatnik chce zapłacić w podzielonej płatności. Podatnik może bowiem zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności całość lub część kwoty odpowiadającej kwocie VAT wykazanej na fakturze.

Więcej informacji na temat mechanizmu podzielonej płatności można znaleźć na stronie www.bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl.

Czy posiadając konto VAT oraz rachunek rozliczeniowy mogę dokonywać przelewów między tymi kontami?

Nie jest możliwe przelewanie środków pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym a utworzonym do niego rachunkiem VAT. Jeżeli na rachunku VAT zostaną zgromadzone środki, których podatnik – w swojej ocenie – nie będzie mógł spożytkować na zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego lub na zapłacenie podatku VAT swoim kontrahentom z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, wówczas może zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na przekazanie środków (w celu swobodnego dysponowania tymi środkami) z rachunku VAT na powiązany z tym rachunkiem rachunek rozliczeniowy albo rachunek w SKOK podatnika. Decyzja co do częstotliwości występowania z wnioskiem, jak i wysokość środków wskazanych we wniosku pozostaje w gestii podatnika.

Więcej informacji na temat mechanizmu podzielonej płatności można znaleźć na stronie www.bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl.

Czy planują Państwo jakieś zmiany w zamówieniach publicznych dla MŚP?

Jednym z podstawowych założeń nowego Prawa zamówień publicznych jest rozszerzenie dostępu MŚP do rynku zamówień publicznych poprzez nakazanie zamawiającym w postepowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne określania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert w sposób umożliwiający ubieganie się o zamówienia wykonawcom mającym status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy. Ponadto wzmocniona zostanie zasada podziału zamówienia na części w celu uwzględnienia możliwości wykonawczych MŚP np. o przyznanie wykonawcom środków ochrony prawnej w przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku przez zamawiającego i wprowadzony zostanie obowiązek częściowych płatności.

Czy system umów w zamówieniach publicznych będzie w końcu naprawiony?

Nie ulega wątpliwości, że umowy w sprawie zamówień publicznych powinny gwarantować równowagę stron. Sformułowanie takiej zasady jest możliwe także na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Stąd – oprócz wyraźnych i jednoznacznych norm prawnych – konieczne są działania zmierzające do profesjonalizacji praktyk, w szczególności wskazanie przykładów dobrych doświadczeń i upowszechnienie wzorów prawidłowych zachowań. Wytworzenie i opublikowanie takich dokumentów zostało zaplanowane do wykonania w niedalekiej przyszłości.

Czy Państwo może zlecić większą kontrolę urzędu nad tym, kto wygrywa przetargi?

W uwagach dotyczących Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych często wskazuje się na rozproszenie systemu kontroli zamówień publicznych i brak mechanizmów wzajemnego oddziaływania instytucji powiązanych w zakresie prowadzonych kontroli. Tymczasem głównymi warunkami poprawnego funkcjonowania systemu  kontroli zamówień publicznych są współdziałanie i współpraca wszystkich instytucji, a także uporządkowanie zakresu działania organów kontroli. Wskazane jest zatem wprowadzenie jasnego podziału zadań poszczególnych instytucji kontrolujących zgodnie z obszarami ich kompetencji, w warunkach wzajemnej współpracy, przy obowiązku uwzględniania wyników kontroli Prezesa UZP.  W sprawowaniu kontroli nad poprawnością działań instytucji zamawiających ważną rolę odgrywają sami wykonawcy. Oni są najbliżej prowadzonych czynności i z tej przyczyny mają najszybszą i najszerszą wiedzę o popełnianych nieprawidłowościach. Wykonawcy mogą informować o podjęciu czynności niezgodnych z przepisami lub zaniechaniu wykonania obowiązkowych czynności przede wszystkim samych zamawiających, jak również Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W jaki sposób należy zarejestrować urządzenie podlegające dozorowi technicznemu?

Wszelkie informacje dotyczące sposobu rejestracji nowego urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego dostępne są pod linkiem: Rejestracja urządzenia.

Dostępne tam są również wymagane formularze.

Gdzie należy zarejestrować urządzenie techniczne – w miejscu siedziby firmy czy tam gdzie znajduje się urządzenie techniczne?

Rejestracja urządzenia, a także badania odbiorcze i kontrolne odbywają się w miejscu eksploatacji urządzenia.

Jak uzyskać certyfikat i w jaki sposób przebiega proces certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne?

Certyfikaty są wydawane na podstawie posiadanego wcześniej zaświadczenia kwalifikacyjnego lub równolegle z zaświadczeniem (kandydat ubiegający się o zaświadczenie kwalifikacyjne i certyfikat zdaje jeden egzamin). Wszystkie informacje dotyczące sposobu uzyskania certyfikatu znajdują się na stronie internetowej UDT w zakładce: Certyfikacja/Certyfikacja osób.

Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim oddziale UDT. Aby otrzymać certyfikat w jęz. angielskim należy wypełnić drugą część wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i certyfikacji, formularz wniosku dostępny jest w zakładce „Uprawnienia/Uprawnianie osób”.

Certyfikat jest ważny 5 lat.

Ukończyłem kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego organizowany przez firmę szkoleniową. W jaki sposób mogę uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi tych urządzeń?

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego należy złożyć we właściwym oddziale terenowym UDT wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Uwaga: Samo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie uprawnia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Jak wyrejestrować urządzenie techniczne z ewidencji UDT?

W celu wyrejestrowania urządzenia technicznego z ewidencji UDT należy się zgłosić do oddziału terenowego UDT, w którym urządzenie było zarejestrowane i złożyć pismo z informacją o chęci wyrejestrowania tegoż urządzenia. Proponujemy skorzystanie z wniosku znajdującego się w zakładce „Formularze”: wniosek o skreślenie urządzenia z ewidencji UDT.

Jakie rodzaje zbiorników bezciśnieniowych podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. pod dozór techniczny podlegają m.in. następujące urządzenia z grupy urządzeń bezciśnieniowych:
• Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
• Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rejestracji w/w urządzeń bezciśnieniowych znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia bezciśnieniowe.

Czy pieniądze z rachunku VAT są do odzyskania?

Tak, można złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Urząd na rozpatrzenie wniosku ma 60 dni.

Czy można płacić należności podatkowe z rachunku VAT?

Tak. Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego. Z rachunku VAT można również zapłacić do urzędu skarbowego dodatkowe zobowiązania w VAT, odsetki za zwłokę w VAT oraz odsetki za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Co zrobić, żeby środki z rachunku VAT zostały przesunięte na normalne konto rozliczeniowe?

Należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Urząd na rozpatrzenie wniosku ma 60 dni.

Dlaczego nie można wykonywać przelewu mechanizmem podzielonej płatności więcej niż jednej faktury?

Aby wprowadzony mechanizm spełnił zakładany cel, czyli uszczelnienie systemu, konieczne jest powiązanie płatności z konkretną fakturą, której numer należy wskazać w komunikacie przelewu (zapewnia to integrację z prowadzonymi analizami w zakresie JPK). Dopuszczenie funkcjonowania zbiorczych przelewów w tym systemie wiązałoby się z ryzykiem polegającym chociażby na możliwości przelewania „pustych” kwot miedzy rachunkami. Przy takim funkcjonowaniu zapewnienie ochrony nabywcy jaką obecnie daje mechanizm podzielonej płatności nie byłoby możliwe. Przy tzw. przelewach paczkowych byłby problem z właściwym alokowaniem podatku. Dla przykładu zakładając, że nabywca dokonuje płatności np. części kwoty VAT z 10 faktur, i potem okazałoby się, że któraś z tych faktur jest związana z popełnieniem przestępstwa podatkowego, powstałby problem z ustaleniem, ile z tego, co zostało zapłacone w split payment, dotyczy pustej faktury.

Dlaczego układ ratalny wiąże się z takim ryzykiem?

Prowadzenie przedsiębiorstwa niesie ze sobą ryzyko finansowe i wymaga odpowiedzialności. W razie kłopotów z opłacaniem składek przedsiębiorca może liczyć na pomoc ZUS. Takimi formami pomocy są m.in. układ ratalny oraz w wyjątkowych sytuacjach –  umorzenie należności.

Układ ratalny

Rozłożyć na raty można wszystkie należności z tytułu składek, tj. zarówno za płatnika składek jak
i inne osoby np. pracowników.

Układ ratalny jest dogodną formą spłaty, ponieważ od należności nim objętych nie nalicza się odsetek za zwłokę od dnia następnego po dniu złożenia wniosku. W okresie ratalnej spłaty należności ustalana jest natomiast opłata prolongacyjna stanowiąca 50 % stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Zawarcie układu ratalnego pozwala płatnikowi na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, a także przynosi inne korzyści takie jak np. zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez ZUS. Po rozłożeniu zadłużenia na raty przedsiębiorca może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Dokument ten jest niezbędny m.in. w sytuacji, gdy przedsiębiorca startuje w przetargu lub ubiega się o kredyt.

Warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej płatnika.

Do wniosku o udzielenie ulgi należy dołączyć:

 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie zus.pl),
 • dokumenty obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze (np. roczne zeznanie PIT za ostatni rok),
 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeżeli działalność gospodarcza jest nadal prowadzona.

Ważne: Zakres dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

Po skompletowaniu dokumentacji ZUS zaproponuje płatnikowi warunki spłaty odpowiednie do jego możliwości finansowych.

Jeżeli zostanie podpisana z ZUS-em umowa o rozłożeniu zadłużenia na raty to pamiętać należy
o opłacaniu składek bieżących (o ile działalność jest nadal prowadzona). Regulowanie wyznaczonych rat oraz składek bieżących nieterminowo i w niepełnej wysokości może skutkować rozwiązaniem umowy i wdrożeniem postępowania egzekucyjnego.

Gdzie można znaleźć informacje na temat ulg i umorzeń

Na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl zamieszczone są informacje na temat udzielanych przez ZUS ulg i umarzania należności. Na stronach tych dostępne są również wzory wniosków oraz pozostałych formularzy dotyczących ulg i umorzeń należności.

Dlaczego ZUS podchodzi tak wrogo do dłużników? Dlaczego nie ma współpracy pomiędzy ZUSem a przedsiębiorcami, którzy popadli w kłopoty finansowe nie ze swojej winy?

Zgodnie z przepisami, płatnik zobowiązany jest do obliczania, rozliczania oraz terminowego opłacania składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Również z przepisów prawa wynika obowiązek ZUS pobierania od płatnika odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek.

Jeżeli dłużnik nie spłaca dobrowolnie zaległości, ZUS zobowiązany jest do podjęcia działań, które zmierzają do odzyskania należności w ramach egzekucji administracyjnej lub sądowej. Wdrażając przymusowe dochodzenie należności ZUS stosuje określony w przepisach tryb prowadzenia działań egzekucyjnych.

W razie kłopotów z opłacaniem składek przedsiębiorca może zwrócić się do ZUS o pomoc. Taką formą pomocy jest m.in. układ ratalny oraz w wyjątkowych sytuacjach –  umorzenie należności.

Czy można skutecznie wnioskować w ZUSie o umorzenie części długów w przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw?

Umorzenie należności             

ZUS może umorzyć należności z tytułu składek w wyjątkowych sytuacjach wskazanych w przepisach, tj. w przypadku stwierdzenia ich całkowitej nieściągalności. Całkowita nieściągalność ma miejsce m.in. wówczas, gdy:

 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku,
 • w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Umorzenie należności możliwe jest także pomimo braku całkowitej nieściągalności, jednak dotyczy to tylko płatników opłacających składki na własne ubezpieczenie. Zobowiązany powinien wówczas wykazać, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny w szczególności:

 • gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
 • w razie poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności,
 • w przypadku przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, które pozbawiają zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.

Ważne: Obowiązujące przepisy zabraniają umarzania części składek, które finansują sami ubezpieczeni, a więc części składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za te osoby. Ograniczenie to wynika z przepisów prawa. Jeżeli więc przedsiębiorca zatrudnia lub zatrudniał pracowników, część składek nie podlega umorzeniu.

Gdzie można znaleźć informacje na temat ulg i umorzeń

Na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl zamieszczone są informacje na temat udzielanych przez ZUS ulg i umarzania należności. Na stronach tych dostępne są również wzory wniosków oraz pozostałych formularzy dotyczące ulg i umorzeń należności.

Jak przydzielani są do przedsiębiorcy doradcy ds. płatnika i doradcy ds. ulg i umorzeń?

Nie określono zasad przydziału płatników składek do konkretnych doradców ds. ulg i umorzeń. Płatnik składek może umówić się na spotkanie z doradcą ds. ulg i umorzeń na konkretny termin lub udać się do najbliższej placówki ZUS, w której takie stanowisko funkcjonuje.

Doradcy ds. ulg i umorzeń służą pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów oraz udzielają klientom wyczerpujących informacji dotyczących, m.in.:

 • warunków udzielania ulg w spłacie należności,
 • przesłanek umorzenia należności,
 • sposobu prowadzenia sprawy na każdym etapie postępowania.

Wykaz jednostek, w których funkcjonuje stanowisko doradcy ds. ulg i umorzeń oraz numery telefonów do doradców dostępne są na stronie ZUS:

http://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen

Czy osoba która 20 lat temu przeszła na emeryturę, będzie musiała nadal archiwizować dokumenty?

Archiwizacja dokumentów pracowniczych jest obowiązkiem pracodawcy (płatnika składek), a nie pracownika (ubezpieczonego). Taki obowiązek nie dotyczy zatem osoby, która ma prawo
do emerytury i pobiera ją już od 20 lat. W tym przypadku to pracodawca przechowuje dokumentację swojego byłego pracownika przez 50 lat – zgodnie z obecnymi przepisami.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz.357) przewidują dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. taki sam okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, czyli 50 lat.

Od stycznia 2019 r., po zmianie przepisów, pracodawca będzie mógł skrócić czas przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Jednak nie obejmie to wszystkich pracowników. Pracodawca będzie mógł skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej za pracowników, których zatrudnił w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. W takim przypadku pracodawca będzie musiał złożyć do ZUS oświadczenie o zamiarze przekazania raportu informacyjnego – ZUS OSW oraz raport informacyjny – ZUS RIA, w ciągu roku od złożenia oświadczenia. Płatnik oświadcza w tym dokumencie, że przekaże raporty informacyjne ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych, których zatrudniał w latach 1999-2018.

Natomiast każda osoba zatrudniona od 1 stycznia 2019 r. ma od razu 10 letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zmiana przepisów nie wpłynie na okres przechowywania przez pracodawcę akt pracowniczych za pracowników zatrudnionych przed styczniem 1999 r.

Jednocześnie należy wskazać, że możliwość skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych dotyczy pracodawców (płatników składek), którzy nadal prowadzą swoją firmę, a więc są aktywnymi pracodawcami.

Po co się składa wnioski Z3 przy każdym zgłoszeniu zwolnienia lekarskiego skoro ZUS jest w posiadaniu tych danych? Dla większych firm jest to duże utrudnienie i niepotrzebnie rozbudowana biurokracja.

Zobowiązanie płatników składek do przedkładania zaświadczenia płatnika składek Z-3 oraz zakres danych, które powinno zawierać to zaświadczenie określają  przepisy prawa[1].

 

Zaświadczenie płatnika składek Z-3 zawiera dane niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków przez ZUS. ZUS wypłaca zasiłki pracownikom firm, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych[2]. Jeśli firma zgłasza do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 ubezpieczonych, ma obowiązek ustalać prawo i wysokość zasiłków oraz wypłacać te zasiłki we własnym zakresie. W takim przypadku płatnik składek nie przekazuje do ZUS zaświadczenia Z-3.

Zaświadczenie płatnika składek może być złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu, którą jest PUE ZUS.

 

Dane które zawiera zaświadczenie Z-3 są to dane, których nie obejmują dokumenty zgłoszeniowe lub rozliczeniowe przekazywane przez płatnika składek do ZUS. Do danych tych należą m.in. informacje dotyczące przyczyny niezdolności do pracy pracownika (np. choroba zawodowa, wypadek przy pracy albo wypadek w drodze do lub z pracy), składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłku, w podziale na okresy, za które zostały wypłacone, przyczyny nieobecności w pracy. Trzeba zaznaczyć, że do podstawy wymiaru zasiłku nie są przyjmowane wszystkie składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, wyłączone są z niej m.in. składniki wynagrodzenia do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, składniki przysługujące do określonego terminu. Ponadto przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się składniki wynagrodzenia wypłacane za poszczególne miesiące, z których wynagrodzenie jest  uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, a nie składniki wypłacane w tych miesiącach, ale dotyczące innych okresów. Takich szczegółowych danych nie zawierają dokumenty rozliczeniowe składane przez płatników składek w ZUS.

Ponadto w zaświadczeniu Z-3 płatnik składek podaje także numer rachunku bankowego, na który zasiłek będzie przekazany.

Niektóre dane, które zawiera zaświadczenie płatnika składek Z-3, płatnik składek przekazuje do ZUS w dokumentach zgłoszeniowych lub rozliczeniowych, np. informację o podleganiu pracownika ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia, ale ze względu na obowiązujące terminy przekazywania tych dokumentów i ich przetworzenia, ZUS rozpatrując wniosek o zasiłek, może jeszcze nie posiadać wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia prawa do zasiłku. Wypełnienie i przekazanie zaświadczenia Z-3 przez płatnika składek do ZUS, skraca zatem czas oczekiwania przez pracownika na zasiłek.

Należy podkreślić, że w przypadku dalszej, nieprzerwanej niezdolności do pracy pracownika, płatnik składek – w zależności od tego w jakiej  formie lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie (papierowe na druku ZUS ZLA, czy zaświadczenie w formie elektronicznej) – nie wypełnia Z-3 albo wypełnia je w ograniczonym zakresie.

Jeśli lekarz wystawił pracownikowi kolejne zaświadczenie lekarskie papierowe na druku ZUS ZLA, zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA płatnik składek przekazuje do ZUS wraz z informacją o dacie złożenia tego zaświadczenia przez pracownika oraz czy zatrudnienie pracownika trwa nadal, bez wystawiania zaświadczenia płatnika składek Z-3.

Natomiast, jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego – eZLA, zaświadczenie Z-3 pełni funkcję wniosku o zasiłek chorobowy, który płatnik składek przekazuje do ZUS w imieniu pracownika. Na podstawie tego wniosku ZUS wszczyna postępowanie w sprawie zasiłku. Zgodnie bowiem z przepisami prawa ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu – postępowanie w tej sprawie ZUS wszczyna na wniosek.

Przy kolejnych nieprzerwanych okresach niezdolności do pracy orzekanych zaświadczeniami lekarskimi wystawionymi elektronicznie, płatnik składek przekazuje do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3 wypełnione w bardzo ograniczonym zakresie – do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5.

 

[1] § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87, z późn. zm).

[2] art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.  U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.).

Mam zakład przetwórstwa owoców, który 7 miesięcy sezonowo stoi pusty a muszę płacić wszystkie opłaty. Czy jest szansa na jakieś ulgi w Urzędzie Dozoru Technicznego na ten czas kiedy sprzęty nie są używane?

Należy wskazać, że podstawą do pobierania opłat za czynności jednostek dozoru technicznego są przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 z późn. zm.). Obecnie od kilku lat opłaty pobierane są po wykonaniu konkretnej czynności dozoru technicznego, a nie tak jak poprzednio w formie opłaty rocznej. Niemniej jednak odnosząc się do sytuacji, w której np. termin badania technicznego przypadnie na okres, w którym urządzenie nie jest i w najbliższym czasie nie będzie eksploatowane, Klient może poinformować o tym fakcie UDT. Należy przy tym pamiętać, że wówczas urządzenie nie otrzyma nowej decyzji zezwalającej na eksploatację i w konsekwencji nie będzie mogło być eksploatowane aż do momentu wykonania badania technicznego z wynikiem pozytywnym i otrzymania stosownej decyzji administracyjnej.

Czy to prawda, że sprzedawca ma jednak możliwość prawną ograniczenia, czyli wymuszenia na nabywcy, że nie przyjmie płatności w ten sposób? (Dotyczy przelewu mechanizmu podzielnej płatności)

Sprzedawca może zastrzec (przykładowo w umowie), że nie wyraża zgody na dokonywanie rozliczeń swoich transakcji przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym również wprowadzające mechanizm podzielonej płatności, nie ograniczają swobody zawierania umów, tym bardziej nie regulują stronom umowy warunków jej zawarcia. Jednakże z punktu widzenia prawa podatkowego jest możliwe zastosowanie przez nabywcę mechanizmu podzielonej płatności wbrew ustaleniom czy woli sprzedawcy. Stroną inicjującą płatność w tym mechanizmie jest nabywca i to on ostatecznie decyduje w jakiej formie zapłaci za daną transakcję (co oczywiście nie wyklucza ewentualnego dochodzenia roszczeń przez sprzedawcę na gruncie prawa cywilnego).

Dlaczego z opcji podzielonej płatności są wyłączone faktury proformy?

Dokument zwany fakturą „pro forma” nie jest fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, dlatego też nie jest możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku otrzymania takiego dokumentu.

W sytuacji, gdy nabywca dokonuje płatności, z wykorzystaniem komunikatu przelewu dedykowanego podzielonej płatności, która nie dotyczy konkretnej faktury, natomiast dokumentu zwanego fakturą „pro-forma”, traci on ochronę i przywileje związane z wyborem split payment.

Czy to prawda, że od 2019 r. będzie możliwość odliczenia podatku dochodowego o połowę, przy kupnie samochodu dla użytku w trybie mieszanym?

Proponowane od 1 stycznia 2019 r. zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności polegają na:

 • podwyższeniu do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego (w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – do kwoty 225.000 zł)
 • podwyższeniu do 150.000 zł kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów
 • wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą podatnik będzie mógł zaliczać 75% wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w przypadku, gdy wykorzystuje ten samochód również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli również do celów prywatnych (tzw. użytek mieszany). Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).
 • wprowadzeniu – zamiast wykorzystywanej dotychczas ewidencji przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówki – uproszczonego sposobu kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego, niebędącego środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiącego własność przedsiębiorcy,. Podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać taki samochód, do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków (80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych). Dla ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych, podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z eksploatacją tego samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakie są planowane zmiany w sprawie leasingu i związanych z nim kwot?

Zakłada się ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na podstawie jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu.

W przypadku umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy przewiduje się, iż ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu tych umów do kosztów podatkowych ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Kogo dotyczy i od kiedy będzie obowiązywał mały ZUS?

Od 1 stycznia 2019 r. możesz opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy ustalonej proporcjonalnie do Twojego przychodu, jeśli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIGD jednoosobowo bądź jako wspólnik spółki cywilnej,
 • Twoje przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekraczają określonego przepisami progu – trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część roku kalendarzowego, ten próg jest odpowiednio niższy),
 • nie spełniasz warunków do opłacania preferencyjnych składek (od 30% minimalnego wynagrodzenia),
 • w poprzednim roku kalendarzowym nie rozliczałeś się w formie karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
 • nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym,

Nie skorzystasz z małego ZUS, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś także inną pozarolniczą działalność jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę albo zespół takich placówek.

Tak jak wojewoda prowadzi dziennik urzędowy, w którym ogłaszane są wszystkie uchwały samorządowe, tak mógłby prowadzić ogólnodostępny katalog przetargów publicznych. Taki rejestr prowadzony przez wojewodę bardzo ułatwiłby przedsiębiorcom dostęp do informacji o przetargach wszelkiego rodzaju, ponieważ mamy do tego dostęp w sposób komercyjny.

Aktualnie informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne dostępne są bezpłatnie w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED). Na kwiecień 2019 r. zaplanowano natomiast uruchomienie platformy e-Zamówienia, która będzie narzędziem technicznym, dającym przede wszystkim możliwość komunikacji elektronicznej między zamawiającymi a wykonawcami, ale również służącym do monitorowania rynku zamówień publicznych i pobierania danych związanych z jego funkcjonowaniem. Zatem od kwietnia 2019 r. dostęp do informacji o przetargach w skali ogólnopolskiej będzie powszechny i bezpłatny dzięki platformie e-Zamówienia. Propozycja, by dane dotyczące przetargów były gromadzone dodatkowo przez wojewodów na poziomie poszczególnych województw, niewątpliwie również wymaga rozważenia, ustalenia warunków i ewentualnego nawiązania współpracy pomiędzy administracją publiczną szczebla centralnego i terenowego. Jeżeli do takiej współpracy dojdzie, to na stronie internetowej UZP ukaże się stosowny komunikat. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej UZP w celu pozyskiwania wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zamówień publicznych.

Opłaty związane z odwołaniami są bardzo wysokie. Najniższa opłata to 7,5 tysiąca złotych. Dla małych firm jest to ogromna suma i często przedsiębiorca czuje się pokrzywdzony wynikiem przetargu, ale nie wnosi odwołania ze względu na koszty.

Postulat obniżenia wysokości wpisu warunkującego postępowanie odwoławcze wybrzmiewa wielokrotnie podczas różnego rodzaju konferencji, szkoleń czy dyskusji poświęconych problematyce kierunku zmian w zamówieniach publicznych. W Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych również postuluje się obniżenie kosztów postępowań odwoławczych. Obecnie trwają prace nad nowymi regulacjami. Podkreślenia wymaga fakt, że projekt nowego Prawa zamówień publicznych zostanie poddany szerokim konsultacjom, w tym z udziałem zamawiających i wykonawców reprezentujących różne branże w celu wypracowania rozwiązań najbardziej optymalnych, służących rozwojowi gospodarczemu i eliminujących bariery w dostępie do zamówień publicznych, w tym również w obszarze postępowań odwoławczych.

Czy zmieni się coś w kwestii referencji cenowych w zamówieniach publicznych, szczególnie w branży budowlanej?

Obecnie trwają prace nad nowymi regulacjami prawnymi, które całą procedurę udzielania zamówień publicznych ułatwią, uproszczą, uczynią bardziej efektywną. Nie ulega wątpliwości, że żądanie przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym potwierdzających sytuację finansową i ekonomiczną, powinno być ograniczone do poziomu niezbędności i przydatności, wyznaczonego w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wszelkie zapisy, zwłaszcza te odnoszące się do warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zanim będą wprowadzone, zostaną poddane konsultacjom z wykonawcami i uzgodnione po to, by stanowiły gwarancję rozwoju gospodarczego przedsiębiorców, a tym samym gwarantowały rozwój gospodarczy całego państwa.

Czy można zwiększyć ilość szkoleń z zamówień publicznych dla pracowników gmin?

UZP podejmuje starania, aby sprostać oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych dotyczącym działań edukacyjnych. Działania te mają na celu profesjonalizację praktyk zamówieniowych. W najbliższym czasie planuje się przygotowanie oferty szkoleniowej dla osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych. Informacje szczegółowe w przedmiotowej sprawie dostępne będą na stronie internetowej UZP. Dodatkowo na szkolenia swoich pracowników mogą kierować pracodawcy w ramach ustawowego obowiązku umożliwiania pracownikom rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy mogą więc zgłaszać sowim pracodawcom potrzebę odbycia szkolenia z zakresu zamówień publicznych, a pracodawcy w ramach swoich budżetów mają obowiązek zaspokajać te potrzeby pracowników.

Dlaczego w zamówieniach publicznych cena wciąż ma przewagę nad jakością?

W myśl obowiązujących przepisów, znaczenie kryterium najniższej ceny co do zasady nie powinno przekraczać 60%. Może natomiast mieć znaczenie niższe. Dobór kryteriów oceny ofert należy do zamawiającego. Nie ulega wątpliwości, że najniższa cena jest kryterium najprostszym do zastosowania. Ustalenie innych kryteriów, szczególnie odnoszących się do jakości, wymaga znajomości merytorycznej przedmiotu zamówienia, której często zamawiającym brakuje. Aby wyeliminować przewagę ceny nad jakością konieczne jest zatem działanie szkoleniowe, profesjonalizujące dotychczasowe praktyki. Już w bieżącym roku udostępnione zostaną zamawiającym wzory kryteriów pozacenowych odnoszących się do jakości wraz z komentarzem praktycznym. Uruchomione zostanie także forum dobrych praktyk, gdzie uczestnicy rynku zamówień publicznych będą mogli zgłaszać przykłady kryteriów pozacenowych, które zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i  sprawdziły się w praktyce, dzięki czemu jakość uzyskała przewagę nad ceną. Zachęcamy do aktywnego wspierania tej inicjatywy i zgłaszanie swoich propozycji, z pożytkiem dla całego systemu zamówień publicznych.

Czy wprowadzenie KB wygasi „z automatu” Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej?

Tak. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przestała obowiązywać
od dnia 30 kwietnia 2018 r.

Czy KB weszła w życie 30 kwietnia w całości?

Co do zasady tak. Wszystkie najważniejsze kwestie, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszły w życie 30 kwietnia.

W późniejszym terminie zaczną obowiązywać zmiany zawarte w kilku artykułach.

Czy będą prowadzone jakieś szkolenia dla urzędników, aby mieć pewność, że na pewno dobrze rozumieją nowe przepisy?

Tak, jedno z takich szkoleń odbyło się 18 kwietnia br. w MPiT. Planowane są kolejne w całej Polsce dla urzędników i przedsiębiorców. Podejmowane są też szerokie działania promocyjne i wyjaśniające nowe prawo.

Jedną z ustaw pakietu KB jest ustawa powołująca rzecznika MŚP. Czy został on powołany 30 kwietnia wraz z wejściem w życie innych przepisów KB?

Rzecznik MŚP zostanie powołany w ciągu pół roku od wejścia w życie KB. Zależy nam na tym, aby jego wybór był dokładnie przemyślany.

Gdzie będzie siedziba Rzecznika MŚP?

Kwestia ta zostanie ustalona w statucie Biura Rzecznika, w oparciu o pogłębioną analizę uwzględniającą wymogi efektywnej realizacji zadań Rzecznika i potrzebę dekoncentracji.

Czy jeśli ktoś będzie chciał prowadzić działalność nierejestrową, będzie zwolniony z jakichkolwiek obowiązków prawnych?

Nie. Taka osoba nie będzie wprawdzie przedsiębiorcą, ale nie będzie również zwykłym konsumentem. Przede wszystkim będzie musiała:

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (wystarczy to robić w zwykłym zeszycie),
 • na życzenie klienta wystawiać rachunek lub fakturę (także fakturę uproszczoną),
 • rozliczać się raz w roku w formularzu PIT-36, na zasadach ogólnych.

Masz pytanie? Napisz do nas

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.
Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.
Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Organizatorzy

Patron medialny

Partnerzy i organizatorzy