Kiedy wchodzą w życie ułatwienia wprowadzane Konstytucją Biznesu?

wszystkie najważniejsze kwestie, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszły w życie 30 kwietnia.

W późniejszym terminie zaczną obowiązywać zmiany zawarte w kilku artykułach.

1 lipca 2018 r. w życie wchodzą art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.

1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS. W ich przypadku zawieszona działalność będzie automatycznie wznawiana po 24 miesiącach od jej zawieszenia.

Czy będą prowadzone szkolenia dla urzędników, aby mieć pewność, że na pewno dobrze rozumieją nowe przepisy?

Tak, jedno z takich szkoleń odbyło się 18 kwietnia br. w MPiT. Planowane są kolejne w całej Polsce dla urzędników i przedsiębiorców. Kwestie te będą także omawiane na naszych konferencjach, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Podejmowane są też szerokie działania promocyjne i wyjaśniające nowe prawo.

Masz pytanie? Napisz do nas

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.
Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.
Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Możesz mieć wpływ

Wypełniając ankietę  ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce arcu eros, sodales in augue sit amet.

Organizatorzy

Patron medialny

Partnerzy