25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało publikacje i materiały video, dzięki którym przedsiębiorcy i pracownicy będą mogli przygotować firmy do wprowadzenia koniecznych zmian.

Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być takie dane jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, a także numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny czy nawet historia zakupów.

Wszelkie informacje, które pozwalają na ustalenie tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

Obowiązki, zasady działania i dobre praktyki zawiera Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców i ulotka RODO dla przedsiębiorcy.

O prawach obywateli i możliwościach ochrony danych przez osoby nie będące przedsiębiorcami informuje ulotka RODO dla obywatela.

Ministerstwo Cyfryzacji na swoim kanale You Tube udostępnia także materiały video.

Źródło Ministerstwo Cyfryzacji

Organizatorzy

Patron medialny

Partnerzy i organizatorzy