23 kwietnia 2021

Film szkoleniowy: „Niedozwolone klauzule w umowach e-commerce”

Udostępnij

Unia Europejska ujednolica prawo w zakresie działania przedsiębiorców w strefie e-commerce we wszystkich krajach Wspólnoty. Polski przedsiębiorca, który decyduje się na prowadzenie działalności e-commerce o zasięgu europejskim powinien znać najważniejsze aspekty prawne regulujące taką działalność poza granicami Polski.

Szkolenie pt.: „Niedozwolone klauzule w umowach e-commerce” poprowadziła dr Magdalena Konopacka – adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Laureatka nagrody NBP i Wydawnictwa C. H. Beck​ w konkursie Scientiae Legis Excelentia z zakresu prawa handlowego i rynków kapitałowych za rozprawę doktorską pt. "Zasady Europejskiego Prawa Umów". V-ce Prezes Zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego z siedzibą w Gdyni, w latach 2009-2013 ekspert zewnętrzny ds. funduszy unijnych przy Agencji Rozwoju Pomorza, a także (2019) ekspert Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020.

Podczas szkolenia Ekspert szczegółowo omówiła kwestie prawne związane z e-commerce: na co szczególną uwagę powinien zwrócić przedsiębiorca zajmujący się handlem elektronicznym, aby działać w zgodzie z przepisami prawa oraz jakie działania i klauzule są niedozwolone w umowach e-commerce. Podejmujemy również temat ochrony konsumenta w cyberprzestrzeni.

Agenda:

  • Ograniczenia kognitywne powodujące nierównowagę w relacjach B2C. 
  • Źródła prawa Unii Europejskiej odnoszące się do e-commerce.
  • Zasady, reguły i polityki dotyczące handlu elektronicznego. 
  • Rola Dyrektywy 93/13 o nieuczciwych klauzulach umownych w świetle orzecznictwa TSUE oraz zasad DCFR (z uwzględnieniem implementacji i orzecznictwa polskiego).
  • Projektowane regulacje: Digital Services Act Package w kontekście nieuczciwych klauzul umownych.

Dodatkowo udostępniamy prezentację ze szkolenia w postaci pliku pdf.

Film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network „Szkoła dla Eksportera”. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów, które dla Państwa przygotowaliśmy.

 

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów