PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista ds. e-learningu w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości (nr ref.: S/SS/GS/DWP/11/21)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

1. Realizacja zadań w zakresie rozwoju e-learningowych usług szkoleniowych w ramach Centrum Rozwoju MSP, w tym

 • udział w rozwoju serwisu e-learningowego, skierowanego do firm z sektora MSP, w tym w tworzeniu nowych funkcjonalności oraz nowych narzędzi;
 • udział w testowaniu i osadzaniu nowych e-kursów na platformie;
 • udział w utrzymywaniu relacji z odbiorcami e-kursów, wsparcie mailingowe i telefoniczne użytkowników szkoleń, w tym obsługa helpdesku; monitoring aktywności użytkowników.

2. Udział w modyfikacji istniejących oraz przygotowywaniu nowych e-kursów, w tym:

 • udział w tworzeniu koncepcji i opracowywaniu zakresu tematycznego e-kursów;​
 • korekta treści scenariuszy oraz zawartości merytorycznej na kolejnych etapach opracowywania e-kursów pod kątem poprawności stylistycznej i językowej

3. Udział w planowaniu i sprawozdawczości z realizowanych działań;

4. Udział w zamawianiu produktów i usług w drodze ustawy Prawo zamówień  publicznych, udział w komisjach przetargowych;

5. Realizacja innych, zgodnych z kwalifikacjami zadań, zleconych przez Dyrektora   Departamentu.

 

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • 2-letniego doświadczenie zawodowego związanego z opracowywaniem szkoleń e-learningowych (specjalista); 3 -letniego – (starszy specjalista); 4-letniego (główny specjalista),
 • wykształcenia wyższego min. magisterskiego (preferowane w dziedzinie ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, lingwistyki, filologii; socjologii; dydaktyki; informatyki),
 • doświadczenia w tworzeniu szkoleń e-learningowych,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • dobrej znajomości programu Articulate Storyline / 360
 • podstawowej znajomości programów Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop,
 • podstawowej znajomości platform LMS (np. Moodle)
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego (umiejętność redakcji i korekty),
 • podstawowej znajomości metodyki w zakresie przygotowywania scenariuszy e-kursów,
 • doskonałej organizacji pracy, odpowiedzialności, systematyczności;
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • orientacja w zagadnieniach związanych z rynkowym funkcjonowaniem MŚP,
 • znajomość programów graficznych z pakietu Adobe (After Effects, Premiere Pro) oraz multimedialnych (PowToon),
 • zaawansowana znajomość platformy Moodle,
 • podstawowa znajomość procesu tworzenia kursów e-learningowych (model ADDIE),
 • znajomość oprogramowania do montowania (Camtasia, Lightworks, DaVinci Resolve),
 • znajomość wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG).

Termin zgłoszeń: do 23.11.2021 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 09.11.2021 14:14
Poprawiono: 09.11.2021 14:19
Modyfikujący: Szczepanowska_Beata
Udostępniający: Szczepanowska_Beata
Autor dokumentów: