20 stycznia 2022 r.

Badanie EBI i KE skierowane do firm z sektora cyberbezpieczeństwa [ankieta dla przedsiębiorców]

Uwaga! Termin wypełnienia ankiety minął

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejsze dla firm niezależnie od wielkości, branży czy położenia geograficznego. Podmioty zajmujące się cyberbezpieczeństwem stoją przed wieloma wyzwaniami, a problem z dostępem do finansowania stanowi jedną z barier rozwoju ich działalności.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisja Europejska chcą ocenić potrzebę stworzenia Europejskiej Platformy Inwestycyjnej w zakresie Cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Investment Platform -ECIP), która zapewniłaby dodatkowe finansowanie sektora cyberbezpieczeństwa. W tym celu przygotowano specjalne badanie ankietowe skierowane do firm aktywnie działających na rynku cyberbezpieczeństwa – zarówno mikroprzedsiębiorstw, MŚP, spółek o średniej kapitalizacji, jak i dużych firm.

Celem ankiety jest zbadanie możliwości stworzenia platformy inwestycyjnej wspierającej wzrost małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się cyberbezpieczeństwem, co umożliwiłoby im rozwój, pozostanie w Europie i konkurowanie na rynku globalnym. Inicjatywa ta obejmowałaby również współpracę z różnymi ośrodkami cyfrowymi i innowacyjnymi w celu zapewnienia pomocy technicznej i wsparcia firmom.

Ankieta obejmuje także kwestie dotyczące sposobów zachęcania do dodatkowych inwestycji prywatnych poprzez udostępnianie informacji na temat unijnego rynku cyberbezpieczeństwa oraz możliwości tworzenia dedykowanych programów wsparcia pomocy technicznej dla inwestorów i firm.

Badanie ma na celu lepsze zrozumienie ekosystemu cyberbezpieczeństwa w Europie, w szczególności wyzwania stojące przed firmami z tego sektora oraz pomoc w opracowaniu zaleceń wspierających rozwój tego ważnego sektora. 

Wypełnij ankietę.

Dziękujemy!

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 20.01.2022 13:13
Poprawiono: 24.01.2022 09:17
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: