18 maja 2022 r.

Poznaj możliwości finansowania i rozwoju firm z województwa podlaskiego – spotkanie w Mońkach 24 maja

Już 24 maja o godz. 13.00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Starostwo Powiatowe w Mońkach organizują spotkanie dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy są zainteresowani finansowaniem w ramach dostępnej i planowanej oferty PARP. To niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z wiedzy ekspertów o tym, z jakiego wsparcia z Funduszy Europejskich można skorzystać w najbliższym czasie.

W trakcie spotkania omówione zostaną nabory w ramach działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanych z Programów Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsiębiorcy będą mieli okazję poznać dostępne jeszcze możliwości finansowania działalności startupowej, zdobywania nowych rynków zagranicznych, rozwoju kompetencji pracowników czy finansowania udziału w projektach międzynarodowych. Przedstawiona zostanie także nowa unijna perspektywa finansowa, dająca możliwość skorzystania z szerokiej oferty dla biznesu.

W nowych konkursach zaplanowano wsparcie MŚP w realizacji kompleksowych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym, które w zależności od preferencji wnioskodawcy, będą mogły zostać uzupełnione o dodatkowe moduły z zakresu: zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej, cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego, czy zdobywania nowych rynków. Kontynuowane będzie wsparcie dla pomysłodawców planujących start w biznesie, a nowością będzie oferta dla indywidualnych innowatorów. Środki z funduszy europejskich skierowane będą także na wprowadzanie rozwiązań cyfrowych w firmach, wykorzystanie procesów wzorniczych czy uwzględnianie aspektów środowiskowych.

Dodatkowo, podczas spotkania, specjaliści podzielą się wiedzą, doświadczeniem oraz możliwościami ubiegania się o dofinansowanie w ramach platformy startowej Hub of Talents 2, dedykowanej startupom.

– Proponujemy przedsiębiorcom wsparcie z Funduszy Europejskich, po to aby dzięki zwiększeniu innowacyjności mogli rozwijać swoje biznesy. Organizujemy spotkania dla przedsiębiorców i samorządowców aby łatwo znaleźli dofinansowanie do inwestycji i realizacji swoich pomysłów. Pokazujemy też, gdzie szukać wsparcia ekspertów, którzy podzielą się wiedzą, doświadczeniem oraz możliwościami ubiegania się o dofinansowanie – mówi Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. innowacyjności w projektach europejskich.

Jak sobie radzą firmy z podlaskiego?

W województwie podlaskim po fundusze unijne sięgnęły już 483 firmy z Programu Polska Wschodnia (POPW), na kwotę dofinansowania blisko 2 mld zł. Z kolei 134 przedsiębiorców otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) o wartości ponad 386 mln zł.

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szereg projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych i norweskich. W samym województwie podlaskim, w ramach Programów Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój, podpisaliśmy już prawie 600 umów o wartości dofinansowania blisko 2,1 mld zł. W nowej perspektywie 2021-2027 Agencja przygotowała założenia do Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na kwotę 1,5 mld euro, a we wszystkich programach PARP prawie 5,5 miliarda euro – podsumowuje Dariusz Budrowski, Prezes PARP.

dariusz-budrowski-prezes-parp
Zdjęcie Dariusz Budrowski, prezes PARP

– Planowane wydarzenie, dedykowane dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego, ma na celu zaprezentować nową perspektywę finansową UE realizowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a więc instrumenty pomocy finansowej i możliwości rozwoju firm z naszego terenu. Jestem głęboko przekonany, iż bezpośredni kontakt przedsiębiorców z ekspertami PARP przyczyni się do nawiązania ścisłej współpracy i umożliwi realizację kolejnych zaplanowanych projektów biznesowych, a tym samym rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu monieckiego – komentuje Błażej Buńkowski, Starosta Moniek.

Spotkanie odbędzie się w budynku Mediateki (ul. Słowackiego 4), w sali kinowej, 24 maja o godz. 13.00 w Mońkach w formie stacjonarnej. Na miejscu będzie można skorzystać z indywidualnej konsultacji z ekspertem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane są proszone o rejestrację poprzez formularz zamieszczony na stronie PARP.

 


Opublikowano: 18.05.2022 12:06
Poprawiono: 24.05.2022 14:04
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: