Pomiń nawigację

1 lipca 2022 r.

Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2022 – PARP poprowadzi sesję merytoryczną

IGF to międzynarodowa inicjatywa ONZ, której celem jest ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju Internetu oraz o najbardziej aktualnych zjawiskach związanych z jego funkcjonowaniem. Biorą w nim udział głowy państw z całego świata, przedstawiciele biznesu, działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Tegoroczna edycja odbędzie się 20 października w Lublinie.

W poniedziałek, 27 czerwca, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Rady Programowej Szczytu Cyfrowego IGF Polska 2022, która ustaliła tematykę sesji.

Podczas posiedzenia członkowie Rady Programowej zatwierdzili program Szczytu. Spośród 70 zgłoszeń wybrano 17 sesji merytorycznych, w ramach trzech ścieżek tematycznych:

  • Technologie w Służbie Społeczeństwu,
  • Człowiek w Internecie,
  • Forum Legislacji Cyfrowej.

Wśród nich znajduje się również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która w ramach ścieżki Człowiek w Internecie poprowadzi sesję „PARPverse: Enter the metaverse – jak człowiek odnajdzie się w nowym wirtualnym świecie?”.

Rejestracja na wydarzenie startuje pod koniec sierpnia.

Więcej o programie IGF 2022.


Opublikowano: 01.07.2022 12:17
Poprawiono: 01.07.2022 10:17
Modyfikujący: 
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: