Zamówienia publiczne dla MSP

Dzwonek

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/20 „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich –makroregion nr 3 i 4”

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

15 maja 2020

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

15 czerwca 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

23 czerwca 2020

 • Maksymalne dofinansowanie

  3 672 241 zł

 • Wkład własny

  minimum 10%

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich jest opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionach, określonych w regulaminie konkursu.

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

3 672 241 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

4 080 268 zł

Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 10% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Konkurs realizowany jest w podziale w makroregionie nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie.

Maksymalne dofinansowanie dla makroregionu nr 4 - 3 672 241,20 zł

Całkowity koszt projektu dla makroregionu nr 4 - 4 080 268 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Dla przedsiębiorców

Jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą? Chcesz ubiegać się o zamówienia publiczne na terenie Polski? A może interesują Cię międzynarodowe zamówienia publiczne? Skorzystaj ze wsparcia w formie działań szkoleniowych i doradczych dotyczących rynku krajowych i zagranicznych zamówień publicznych lub zamówień publicznych organizacji międzynarodowych.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

 • szkolenia, warsztaty
 • doradztwo w przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych
 • doradztwo dotyczące procedury odwoławczej związanej z postępowaniem
Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Aby skorzystać ze wsparcia lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim wykonawcą. Sprawdź poniżej:

Rynek krajowy

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego

Obsługiwane województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie.
Telefon: 58 326 24 00   E-mail: oditk@oditk.pl
 

Wielkopolska Grupa Prawnicza

Obsługiwane województwa: lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie.
Telefon: 61 850 12 33      E-mail: biuro@wgpr.pl

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński

Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie.
Telefon: 81 527 51 23   E-mail: sekretariat@kancelaria-fk.pl

HRP GROUP Sp. z o.o

obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie.
 ​Telefon: 42 207 22 00  E-mail: biuro@hrp.com.pl

Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. spółka komandytowa

Obsługiwane województwa: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie.
Telefon: 22 350 00 86    E-mai: biuro@pir.edu.pl 

Rynek zagraniczny

Polska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Nasi przedsiębiorcy mogą brać udział w procedurach zamówień publicznych ogłaszanych przez te organizacje. To duży rynek, którego wartość szacuje się na ok. 50 mld dolarów rocznie. Chociaż procedury przetargowe organizacji międzynarodowych nie są bardziej skomplikowane od polskiej Ustawy PZP, to wymagają szczegółowej wiedzy o procedurach, znajomości języków obcych i zdolności do współpracy w ramach międzynarodowych konsorcjów przetargowych. Udział w procedurze powinna poprzedzić dokładna analiza możliwości biznesowych Twojej firmy. Czy warto? Oczywiście, gdyż ewentualny sukces przyspieszy umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, a dzięki temu otworzą się nowe perspektywy rozwoju biznesu.

PARP wybrała wykonawcę projektu szkoleniowo-doradczego. Projekt jest skierowany do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych. Jego odbiorcami będą przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP mający siedzibę na terenie Polski, zainteresowani aktywnym uczestnictwem w rynku zagranicznych zamówień publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w działaniach szkoleniowo-doradczych uzyskasz bezpośrednio u wykonawcy:
Wielkopolska Grupa Prawnicza
e-mail: biuro@wgpr.pl , telefon: 618501233

 

W ramach projektu:

prowadzona będzie bieżąca analiza rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich przedsiębiorstw z sektora MMŚP,
na podstawie bieżącego monitoringu międzynarodowych przetargów ogłaszanych zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe instytucje publiczne zostanie opracowany program szkoleniowy pokazujący możliwości oraz zasady i warunki ubiegania się o konkretne zamówienie,
prowadzony będzie monitoring udziału przedsiębiorców objętych projektem w międzynarodowym rynku zamówień publicznych.
Prowadzone będą również działania doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymają wsparcie m.in. w zakresie:

ubiegania się o konkretne zamówienia publiczne,
przygotowania lub weryfikacji wniosku o udział w postępowaniu,
przygotowania lub weryfikacji oferty przetargowej, lokalnych warunków związanych z realizacją konkretnego zamówienia publicznego, wyjaśniania bieżących wątpliwości związanych z udziałem w konkretnym postępowaniu przetargowym i postanowień umowy,
prowadzonej procedury odwoławczej związanej z postępowaniem.

 

potrzebujesz pomocy?

Sprawdź Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2021

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2021

Zobacz
Dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi – nowe zasady dla przedsiębiorców

Poradnik

Dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi – nowe zasady dla przedsiębiorców

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II. Żywność wysokiej jakości. Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II. Żywność wysokiej jakości. Broszura

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie Umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie Umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

Starsze wersje dokumentów
Ogłoszenie o konkursie (2017 r.)

Dokumenty

Konsultacje społeczne - regulamin i załączniki (2017 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do przedstawicieli MMSP w zakresie z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski (nr konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17).

Pytania i odpowiedzi (2017 r.)

FAQ

Ogłoszenie o konkursie (2017 r.)

Dokument

Konsultacje społeczne (Międzynarodowe Zamówienia Publiczne I) (2017 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektu szkoleniowo-doradczych skierowanego do przedstawicieli MMSP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych. Uwagi w wersji elektronicznej można zgłaszać w terminie od 21 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. za pośrednictwem formularza.

Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)

Dokument

Wyniki konsultacji (2016 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach II Osi Priorytetowej POWER 2014-2020 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Regulaminu konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Założenia i kryteria wyboru projektów (2015 r.)

W załączeniu przekazujemy zmodyfikowane w wyniku konsultacji społecznych założenia oraz wstępne kryteria wyboru projektów w ramach I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski oraz zestawienie uwag, jakie wpłynęły do PARP.

Podpisywanie Umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie Umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Dodatkowe dokumenty
Start w konkursie
Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Dodatkowe dokumenty