Komunikaty

03.12.2019

Indywidualne konsultacje - Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

Indywidualne konsultacje z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poświęcone nowemu konkursowi nr 5 w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do PARP. Po wpływie zgłoszenia zostanie ustalony termin i godzina indywidualnych konsultacji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba konsultacji ograniczona (w przypadku wyczerpania limitu, zostaną wyznaczone dodatkowe terminy spotkań).