Komunikaty

08.07.2019

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach poddziałania Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP konkurs 5, etap II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się II etap 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW obejmujący okres od 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 9 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 159,05mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.