Komunikaty

04.09.2019

Liczba złożonych wniosków w ramach Tworzenia produktów sieciowych przez MŚP

Zakończył się III etap 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW obejmujący okres od 1 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r.  

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 383,72 mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.