Komunikaty

25.09.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w IV rundzie konkursu nr 5

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu procedury odwoławczej w ramach IV rundy konkursu nr 5/2019 w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020.

W zakładce Wyniki i archiwum” – Listy projektów prezentujemy listę projektów wybranych do dofinasowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.