Komunikaty

24.04.2019

Sprostowanie w sprawie odpowiedzi na pytanie dot. wymaganej liczby podmiotów współpracujących opublikowanej w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na pytanie:

Ile podmiotów niezbędnych jest do współpracy w celu utworzenia produktu sieciowego? Czy jeżeli podmiot współpracujący posiada już podobną usługę/produkt (w innym województwie – podkarpackie) to czy jest to nowy produkt sieciowy (wg Kryteriów Oceny, II Etap, pkt 1)?

W pierwszej części odpowiedzi błędnie wskazano minimalną liczbę podmiotów współpracujących.

Zgodnie z treścią załącznika do wniosku o dofinansowanie - Lista podmiotów współpracujących z wnioskodawcą w celu utworzenia produktu sieciowego, przypis 2 - minimalna liczba podmiotów współpracujących to 1.

Jednocześnie informujemy, że w Bazie pytań i odpowiedzi dot. poddziałania Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP można zapoznać się z pełną, zmienioną odpowiedzią na pytanie.