Komunikaty

17.06.2020

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – lista projektów wybranych do dofinansowania w IV rundzie konkursu nr 5

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozstrzygnięciu IV rundy konkursu nr 5/2019 w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020.

W zakładce Wyniki i archiwum” – Listy projektów prezentujemy listę projektów wybranych do dofinasowania.