Komunikaty

21.09.2020

Zmiana w Regulaminie konkursu nr 5 – Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

W Regulaminie konkursu nr 5 wprowadzono następujące zmiany:

Strona główna regulaminu:
zmiana alokacji na 441 442 499,31 zł

  • 3. Postanowienia ogólne

- w ust. 4 zmieniono kwotę środków przeznczonych na dofinansowanie projektów w konkursie na 441 442 499,31 zł.

Zmiany obowiązują od dnia 15 września 2020 r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie działania.