Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

30 lipca 2020

Zmowa przetargowa w zamówieniach publicznych, część 1

Definicja i rodzaje Przedmiotem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie istoty praktyki przedsiębiorców, zwanej porozumieniem lub zmową przetargową, w kontekście form i rodzajów tego typu zachowań. Źród...

30 lipca 2020

Pomoc publiczna: Komisja Europejska przedłuża dotychczasowe zasady

Wiele z unijnych regulacji w zakresie pomocy publicznej przyjętych w ramach inicjatywy „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa” z 2012 r. miało obowiązywać do końca 2020 r. Dotyczyło ...

29 lipca 2020

Rewolucja w leczeniu wad wzroku

Zdalna terapia połączona z zabawą Warszawski startup RemmedVR stworzył platformę telemedyczną i gogle VR, które pozwalają na zdalną terapię niedowidzenia oraz zeza u dzieci – nie trzeba się fatygować do...

22 lipca 2020

Ekoprojekt sprzętu wkracza w gospodarkę obiegu zamkniętego

Ekoprojektowanie urządzeń związanych z energią W ciągu ostatnich kilkunastu lat Unia Europejska przyjęła szereg ambitnych aktów legislacyjnych w obszarze polityki energetycznej i klimatycznej. Przepisy dotycz...

22 lipca 2020

Zmiany w umowach zawartych w trybie zamówień publicznych. Nowe rozwiązania w dobie epidemii COVID-19, cz. 1

Wystąpienie światowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanu epidemii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia...

20 lipca 2020

Prawie 45 tys. zapisów i ponad 27 tys. uczestników. „Akademia PARP” cieszy się rosnącą popularnością

W ciągu roku działalności Akademii PARP z tej formy rozwoju i poszerzania kompetencji skorzystało 27 tys. osób. To oznacza, że grono uczestników kursów „Akademii PARP” powiększyło się w tym czasie niema...

20 lipca 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Partnerem Projektu "Next Step Poland"

Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce, poprzez wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie działań trzech polskich instytucji rozwojowych (PAIH, PARP, PFR) z wyko...

20 lipca 2020

Wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej

Zmiany w obszarze ochrony dóbr niematerialnych W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić sobie relacji handlowych i gospodarczych bez uwzględniania w nich własności intelektualnej – znaków towarowych, praw...

16 lipca 2020

Ochrona znaków towarowych w Unii Europejskiej a brexit

Okres przejściowy i po jego zakończeniu   Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[1] przewidują możliwość ...

15 lipca 2020

Praca zdalna z perspektywy ochrony danych i bezpieczeństwa informacji

O czym warto wiedzieć? Od początku wybuchu pandemii COVID-19 wielu przedsiębiorców wprowadziło zmiany w zakresie organizacji sposobu świadczenia pracy przez pracowników, wykorzystując do tego narzędzia do pr...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań