Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

30 grudnia 2021

Raport KE: eksport Polski do państw trzecich tworzy 200 tys. miejsc pracy w pozostałych krajach Unii

W Unii Europejskiej średnio jedno stanowisko pracy na pięć jest tworzone dzięki eksportowi do krajów poza unijnych. Dzięki sprzedaży do państw trzecich, poszczególne kraje Wspólnoty tworzą miejsca pracy nie...

30 grudnia 2021

Nowy kurs Akademii PARP: „Ochrona własności przemysłowej w MŚP”

Przedmiotami własności przemysłowej są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych. Ochrona własności przemysłowej zapewnia przeds...

29 grudnia 2021

Sprzedaż internetowa na nowych zasadach. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Sprzedaż internetowa to bardzo szerokie pojęcie. Uogólniając można przyjąć, że odnosi się ono do prowadzenia sklepu internetowego. Przedmiotem sprzedaży w sieci mogą być bardzo różnorodne produkty – za...

29 grudnia 2021

Tajemnica przedsiębiorcy i tajemnica przedsiębiorstwa, cz. II: różnice i podobieństwa

Wyjaśnienia składane w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę Za tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być również uznane wyjaśnienia wykonawcy składane w celu ustalenia, czy oferta zawiera raż...

29 grudnia 2021

Rejestracja znaku towarowego a prawo autorskie. Konsekwencje braku uregulowania kwestii praw autorskich do znaku towarowego

Oznaczenie odróżniające może podlegać ochronie jako znak towarowy zarówno na gruncie polskich, jak i unijnych przepisów prawa. Takim oznaczeniem odróżniającym objętym ochroną prawnoznakową może być m.in...

29 grudnia 2021

Odpowiedzialność za szkody wynikające z działania systemów sztucznej inteligencji. Proponowane rozwiązania legislacyjne

Uczestnicy konferencji w Dartmouth w 1956 r. prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, jaką karierę zrobi ukute wtedy pojęcie sztucznej inteligencji. Po upływie 65 lat na dobre wrosła ona w krajobraz współczesne...

29 grudnia 2021

Outsourcing pracowników. Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa, a w konsekwencji zwiększania zatrudnienia, pracodawcy stają przed różnymi możliwościami optymalizacji kosztów prowadzonej działalności. Jedną z takich możliwości jest wy...

29 grudnia 2021

Prawnie uzasadniony interes administratora. Przesłanka legalnego przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem między innymi wtedy, gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Jest to jedna z sześciu przesłanek.  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO[1] przetwarz...

28 grudnia 2021

Skuteczni jak mało kto. Polski gamedev dojrzewa i bije rekordy

Polska branża producentów gier wideo od kilku lat jest nieprzerwanie na fali wznoszącej, z roku na rok bijąc rekordy pod względem przychodów – w 2020 roku osiągnęły one wartość blisko miliarda euro, a o s...

20 grudnia 2021

Nowy kurs Akademii PARP: „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem”

Umiejętność budowania i utrzymywania relacji z klientem jest bardzo przydatną cechą każdego pracownika firmy zajmującego się obsługą klienta. Trwałe i bliskie relacje firmy z klientami przekładają się m....