Infrastruktura

Finansowanie i wiedza dotycząca transportu i dróg

Temat

29 maja 2019

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na nowych zasadach. O zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Od 4 września 2018 r. w polskim porządku prawnym obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[i], które w istotny sposób zmieniają dotychczasowe rozwiązania p...

28 maja 2019

Zielone zamówienia w Prawie Zamówień Publicznych. Zielone kryteria w branży komputerowej, żywnościowej oraz tekstylnej

W ostatnich latach możemy zauważyć zmianę tendencji w gospodarce. Zarówno prawodawcy, jak i przedsiębiorcy zaczęli zauważać potrzebę zmiany swoich działań w kierunku ochrony przyrody. Postępujące niekorz...

13 maja 2019

Licencje Open Source i ich znaczenie dla działalności przedsiębiorstw. Unijny projekt audytowy EU-FOSSA

Nie ulega wątpliwości, że kiedyś lekceważony ruch wolnego oprogramowania (ang. Open Source – OS, zamiennie z free software) obecnie zyskuje na prawnym i ekonomicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorc...

6 maja 2019

Zmiany prawa w związku z RODO. Sprawdź, czy dotyczą Cię nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r....

26 kwietnia 2019

Materiały z seminarium pt.: "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w działalności MŚP, czyli... jak skutecznie chronić nasze ważne dane"

18 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się seminarium, którego uczestnicy mieli możliwość poznania i przybliżenia tematu dotyczącego współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji (szczególnie cybe...

18 kwietnia 2019

Komisja Europejska uruchomi specjalny portal informacyjno-szkoleniowy dla polskich firm importujących „konfliktowe minerały”

Komisja Europejska uruchomi specjalny portal informacyjno-szkoleniowy dla polskich firm importujących „konfliktowe minerały”. Portal ma pomóc branżowym MŚP w dostosowaniu się do przepisów rozporządzenia Pa...

1 czerwca 2018

Elektronizacja systemu zamówień publicznych. Szanse i wyzwania

Unijny – a w ślad za nim polski – system zamówień publicznych od kilku lat przechodzi proces gruntownej modernizacji. Jego naczelnym celem jest uczynienie zamówień jednym z kluczowych „instrumentów rynkowy...

1 marca 2017

Przetargi publiczne w porcie morskim w Kłajpedzie (Litwa)

Zarząd portu morskiego w Kłajpedzie przedstawił wstepną informację o planowanych postępowaniach przetargowych w latach 2017-2020 o łącznej wartości 430 mln EUR.

6 lutego 2017

Ekologiczne i energooszczędne budownictwo. Moda czy konieczność spełnienia wymagań i standardów UE?

Koncepcja pasywnego, zrównoważonego i tzw. zielonego budownictwa narodziła się już we wczesnych latach 70-tych ubiegłego stulecia, kiedy kryzys energetyczny i zanieczyszczenie środowiska zwróciły uwagę spo...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań