Rozwój kompetencji

Podnieś kwalifikacje menadżerskie i przeszkol pracowników. Znajdź mentora.

Temat

29 grudnia 2021

Sprzedaż internetowa na nowych zasadach. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Sprzedaż internetowa to bardzo szerokie pojęcie. Uogólniając można przyjąć, że odnosi się ono do prowadzenia sklepu internetowego. Przedmiotem sprzedaży w sieci mogą być bardzo różnorodne produkty – za...

29 grudnia 2021

Tajemnica przedsiębiorcy i tajemnica przedsiębiorstwa, cz. II: różnice i podobieństwa

Wyjaśnienia składane w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę Za tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być również uznane wyjaśnienia wykonawcy składane w celu ustalenia, czy oferta zawiera raż...

29 grudnia 2021

Rejestracja znaku towarowego a prawo autorskie. Konsekwencje braku uregulowania kwestii praw autorskich do znaku towarowego

Oznaczenie odróżniające może podlegać ochronie jako znak towarowy zarówno na gruncie polskich, jak i unijnych przepisów prawa. Takim oznaczeniem odróżniającym objętym ochroną prawnoznakową może być m.in...

29 grudnia 2021

Odpowiedzialność za szkody wynikające z działania systemów sztucznej inteligencji. Proponowane rozwiązania legislacyjne

Uczestnicy konferencji w Dartmouth w 1956 r. prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, jaką karierę zrobi ukute wtedy pojęcie sztucznej inteligencji. Po upływie 65 lat na dobre wrosła ona w krajobraz współczesne...

29 grudnia 2021

Outsourcing pracowników. Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa, a w konsekwencji zwiększania zatrudnienia, pracodawcy stają przed różnymi możliwościami optymalizacji kosztów prowadzonej działalności. Jedną z takich możliwości jest wy...

29 grudnia 2021

Prawnie uzasadniony interes administratora. Przesłanka legalnego przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem między innymi wtedy, gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Jest to jedna z sześciu przesłanek.  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO[1] przetwarz...

21 grudnia 2021

Konferencja PARP w Poznaniu „Pomoc państwa dla przedsiębiorców w kryzysie”

20 grudnia 2021

Nowy kurs Akademii PARP: „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem”

Umiejętność budowania i utrzymywania relacji z klientem jest bardzo przydatną cechą każdego pracownika firmy zajmującego się obsługą klienta. Trwałe i bliskie relacje firmy z klientami przekładają się m....

14 grudnia 2021

Nowy kurs Akademii PARP: „Marketing eksportowy”

Działalność eksportowa dotyczy transportowania i sprzedawania za granicę dóbr materialnych (towarów lub usług) wytwarzanych w danym kraju. Rynek krajowy nie jest nieograniczony, z tego właśnie powodu wiele pr...

13 grudnia 2021

Akt w sprawie sztucznej inteligencji. Na co powinni przygotować się dostawcy i użytkownicy AI w związku z nowymi unijnymi przepisami?

Zapewnienie rozwoju sztucznej inteligencji w sposób gwarantujący poszanowanie praw człowieka i zdobycie zaufania ludzi, stanowi jeden z elementów unijnej strategii cyfrowej[1]. 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejs...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań