Kontakt

Kontakt

 

Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszych usług, prosimy o kontakt z właściwym dla danego województwa ośrodkiem Enterprise Europe Network:

Dolnośląskie

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 64 80 450
e-mail: een(at)darr.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii - Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. (71) 320 33 18
e-mail: een(at)wctt.pl

Kujawsko-pomorskie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. (56) 699 54 80-83
e-mail: een(at)tarr.org.pl

 

Lubelskie

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. (81) 528 53 11-12-31
e-mail: een(at)lfr.lublin.pl
Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
tel. (81) 538 42 70
e-mail: een(at)pollub.pl

 

Lubuskie

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Syrkiewicza 6, 66-002 Nowy Kisielin
tel. (48) 504 070 281
e-mail: cptt(at)uz.zgora.pl

 

Łódzkie

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel. (42) 630 36 67
e-mail: fundacja(at)frp.lodz.pl

 

Małopolskie

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. (12) 628 28 45 lub (12) 628 20 45
e-mail: enterprise@transfer.edu.pl
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
tel. (12) 428 92 54 lub (12) 428 92 55
e-mail: een(at)iph.krakow.pl

 

Mazowieckie

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. (22) 847 53 68
e-mail: een(at)imbigs.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. (22) 432 71 02
e-mail: een(at)parp.gov.pl
Uniwersytet Warszawski, DELab UW
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
tel. (22) 55 27 606
e-mail: een(at)uw.edu.pl

 

Opolskie

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu
ul. Damrota 4, 45-064 Opole
tel. (77) 456 56 00
e-mail: een(at)spp.opole.pl

 

Podkarpackie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 867 62 34
e-mail: een(at)rarr.rzeszow.pl
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 850 19 35
e-mail: info(at)dolinalotnicza.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. (17) 852 49 75
e-mail: een(at)wsiz.rzeszow.pl
www.een.wsiz.pl

 

Podlaskie

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
tel. (85) 740 86 83
e-mail: een(at)pfrr.pl
Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
tel. (87) 564 22 24-25
e-mail: een(at)park.suwalki.pl

 

Pomorskie

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość"
ul. Piekarnicza 12A
80-126 Gdańsk
tel. +48 58 350 51 40
tel. +48 600 421 420
e-mail: een(at)swp.gda.pl

 

Śląskie

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 93 110
e-mail: een(at)gapr.pl
Fundusz Górnośląski S.A.
Wydział Doradztwa i Informacji
Ośrodek Enterprise Europe Network
Aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
tel.: +48 32 72 85 600 wew.: 129
e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

 

Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Studencka 1, 25-323 Kielce
tel. (41) 343 29 10
e-mail: een(at)it.kielce.pl
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
tel. (41) 368 02 78
e-mail: een(at)siph.com.pl

 

Warmińsko-mazurskie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
tel. (89) 523 39 00
e-mail: een-olsztyn(at)uwm.edu.pl
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Jagiellońska 91A, 10-516 Olsztyn
tel. (89) 512 24 05
e-mail: een(at)wmarr.olsztyn.pl

 

Wielkopolskie

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een(at)kip.kalisz.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. (63) 245 30 95
e-mail: een(at)arrkonin.org.pl
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. (61) 827 97 46
e-mail: een(at)ppnt.poznan.pl

 

Zachodniopomorskie

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
tel. (91) 449 43 54
e-mail: transfer(at)zut.edu.pl
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin
tel. (91) 433 02 20
e-mail: een(at)zsrg.szczecin.pl

 

Enterprise Europe Network - Central Poland

 • 6 ośrodków w 4 województwach (Mazowieckie, Łódzkie, Kujawsko-pomorskie i Pomorskie)
 • Koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Strona konsorcjum i strona narodowa: www.een.org.pl

Enterprise Europe Network - East Poland

 • 6 ośrodków w 3 województwach (Podlaskie, Warmińsko-mazurskie i Lubelskie).
 • Koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju.
 • Strona konsorcjum: www.een-polskawschodnia.pl

Enterprise Europe Network - West Poland

 • 9 ośrodków w 5 województwach (Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie i Opolskie).
 • Koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii - Politechnika Wrocławska
 • Strona konsorcjum: www.westpoland.pl

Enterprise Europe Network - South Poland

 • 9 ośrodków w 4 województwach (Śląskie, Małopolskie, Świętokrzyskie i Podkarpackie).
 • Koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 • Strona konsorcjum: www.een.net.pl
Enterprise Europe Network


Strona współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021".