Przyjazna administracja, prostsze i bardziej czytelne prawo, do tego ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą – to cele Konstytucji Biznesu, czyli zmian proponowanych przez rząd, które stopniowo wchodzą w życie. Minister przedsiębiorczości i technologii, przedstawiała je przedsiębiorcom m.in. na spotkaniu w Inowrocławiu.

 

Poza minister Emilewicz w wydarzeniu wzięli udział m.in:  Jadwiga Lesisz – p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Andrzej Ziółkowski – prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Barbara Loba – wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Monika Łaszkowska-Łoszko – zastępca dyrektora Izby Admiracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiadali na pytania uczestników spotkania.

 

Więcej w materiale na stronie TVP3 Bydgoszcz