Urząd Zamówień Publicznych kontynuuje konsultacje dotyczące nowego Prawa zamówień publicznych. Najbliższe odbędą się w Olsztynie, Krakowie i Lublinie.

 

W ramach procesu konsultacji odbędą się spotkania z uczestnikami rynku zamówień publicznych w 20 czerwca w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, 21 czerwca w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz 22 czerwca w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

W konferencjach wezmą udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych z prezes Małgorzatą Stręciwilk na czele oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Oprócz prezentacji głównych założeń Koncepcji nowego Pzp przewidziana jest dyskusja oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji nowych uregulowań prawnych.

Konferencje są nieodpłatne. W odpowiedzi na zgłoszenie (po zamknięciu naboru) zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi. Kontakt pod adresem: szkolenia@uzp.gov.pl oraz nr tel. 22 458 77 07.

 

Urząd Zamówień Publicznych zachęca do skorzystania z możliwości aktywnego udziału w procesie przygotowywania nowych systemowych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych Do udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag, podczas spotkania z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”, zachęcała wiceprezes UZP, Barbara Loba.

 

 

FORMULARZ zgłoszeniowy – Olsztyn, 20.06.2018 r.

FORMULARZ zgłoszeniowy – Kraków, 21.06.2018 r.

FORMULARZ zgłoszeniowy – Lublin, 22.06.2018 r.

HARMONOGRAM konferencji

KONCEPCJA nowego Prawa zamówień publicznych

ANKIETA dotycząca rozwiązań proponowanych w Koncepcji nowego Pzp

 

(UZP)