Konstytucja dla biznesu – reforma trwa

By 16 maja 2019Ogólne
Minister Emilewicz w Gdańsku

Jesteśmy otwarci na Wasze głosy i propozycje. Warto przychodzić i je zgłaszać, bo my bierzemy je na warsztat i wdrażamy – takimi słowami zachęcała do udziału w tworzeniu rozwiązań dla biznesu minister Jadwiga Emilewicz na gdańskim spotkaniu „Prawo do przedsiębiorczości”.

Gdańsk i Szczecin to kolejne miasta, w których przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami rządu i administracji, by dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań probiznesowych wprowadzonych do porządku prawnego w ostatnich miesiącach. Konferencja odbyła się w ramach drugiej edycji cyklu „Prawo do przedsiębiorczości”.

Reforma prawa gospodarczego trwa

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, która rozpoczęła konferencję w Centrum Stocznia Gdańska zwracała uwagę na to, że większość zmian ułatwiających działanie firmom w naszym kraju działa już w praktyce.

– Dziś mówimy o setkach zmian, które weszły już w życie oraz o tym nad czym jeszcze pracujemy. Konstytucja dla Biznesu to pakiet 5 ustaw, w tym zbiór zasad ogólnych, na które powołują się sądy administracyjne orzekając na korzyść przedsiębiorców – powiedziała szefowa resortu przedsiębiorczości.

Jadwiga Emilewicz zapewniła jednocześnie o ciągłości prac nad ustawami, które mają rozwiązać problemy dotykające największą liczbę polskich firm.

– Kończymy prace nad rozwiązaniami zapobiegającymi powstawaniu zatorów płatniczych. To problem, na który skarży się większość przedsiębiorców i wskazują jako pierwszą barierę rozwojową. Dlatego skracamy terminy płatności, wprowadzamy ulgę na złe długi i kary pieniężne – minister Emilewicz zapewniała uczestników konferencji w Gdańsku.

Wątpliwości rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy

W spotkaniu na Uniwersytecie Szczecińskim wzięli udział przedstawiciele organizujących cykl Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Zamówień Publicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Mikołaj Maśliński z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii mówiąc m.in. o Konstytucji Biznesu w Szczecinie przypomniał o fundamentach nowego prawa dla przedsiębiorców. Mówił o zasadzie domniemania uczciwości oraz pewności prawa.

– Przedsiębiorca będzie traktowany zgodnie z zasadą domniemania uczciwości. W przypadku wątpliwości wykładni prawa zawsze będą one rozstrzygane na jego korzyść – zaznaczył.

Podkreśli także znaczenie pewności prawa w stabilnym rozwoju przedsiębiorczości i chęci do inwestowania.

– Po pierwsze, wychodzimy z założenia, że jeśli inny przedsiębiorca został potraktowany w dany sposób, to mogę spodziewać się tego samego w stosunku do mojej firmy.

Przypomniał jednocześnie, że „pakiet zmian daje dużo narzędzi, jednak wymaga od przedsiębiorcy aktywności, by wypracować nowe sposoby działania i by zasady przenikały do praktyki”.

Ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przypomniał także o instytucji Rzecznika MŚP i jego roli we wdrażaniu reform prawa dla przedsiębiorców.

– Rzecznik, jeśli dostrzega rozbieżności w przepisach prawa, może podjąć działania, by powstały objaśnienia prawne w tym zakresie. Jeśli uważacie, że branża w której działacie jest zbyt sformalizowana, można uzyskać jego wsparcie informacyjne i opiniodawcze – zaznaczył Maśliński.

Odpowiedzi na konkretne pytania

W strefie informacyjnej towarzyszącej konferencji uczestnicy mogli porozmawiać indywidualnie z ekspertami z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, ZUS, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Ci ostatni służyli wszelkimi informacjami na temat Pracowniczy Planów kapitałowych.

Kolejne spotkania odbędą się:

  • 17 maja w Krakowie i Bydgoszczy,
  • 20 maja w Warszawie i Rzeszowie,
  • 21 maja w Toruniu.

Zapraszamy!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, żeby wziąć udział w konferencji w dogodnym dla siebie terminie i miejscu.

Zapraszamy!