Od przyszłego roku przedsiębiorcy, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, bez względu na staż, będą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Według szacunków rządu „Mały ZUS” ma objąć ok. 175 tys. firm jednoosobowych.

 

Podpis Prezydenta złożony w zeszłym tygodniu zakończył procedowanie tzw. ustawy o „Małym ZUS” mającej zmniejszyć składki na ubezpieczenia proporcjonalnie do przychodu przedsiębiorców. Przepisy te uzupełniają pakiet działań reformy prawa gospodarczego, mających zdynamizować rozwój przedsiębiorczości.

Według przewidywań MPiT z nowych regulacji skorzysta nawet kilkaset tys. jednoosobowych firm. Resort spodziewa się, że dzięki temu, że nie będą już musiały płacić nieproporcjonalnie wysokich składek, wiele osób zalegalizuje prowadzoną przez siebie działalność.

– Oszczędności dla przedsiębiorców, większa przeżywalność firm, lepsze perspektywy rozwoju, a także wzrost liczby osób zakładających własny biznes to spodziewane efekty wprowadzanych przez nas zmian – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Obecnie przedsiębiorcy płacą taką samą składkę ZUS, niezależnie od wysokości przychodu. Dzięki planowanym zmianom jednoosobowe firmy, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

 

 

(MPiT)