Konstytucja Biznesu stwarza czytelne reguły gry, to zbiór ustaw podstawowych dla życia gospodarczego i relacji między biznesem a administracją – podkreślił w wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj podczas spotkania z przedsiębiorcami w Przygodzicach pod Ostrowem Wielkopolskim.

Wiceminister Haładyj zwrócił uwagę, że „Konstytucja Biznesu to, w skrócie, zbiór obowiązków dla administracji publicznej i uprawnień dla przedsiębiorców”. Zwrócił uwagę, że gwarantem praw firm jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ocenił ponadto, że jedną z cech wspólnych silnych gospodarek, o stałym wzroście gospodarczym, jest współpraca administracji publicznej i samorządowej z biznesem. Jego zdaniem przyczynia się ona do wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli.

– To są bardzo czytelne reguły gry, m.in. pewność i przewidywalność tworzenia i stosowania prawa, która jest jedną z barier wskazywanych przez firmy – dodał.

(PAP)