Przeanalizujemy przepisy o egzekucji komorniczej wobec dochodów przedsiębiorców – zapowiedział Marcin Jądrzyk z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii po rozmowie z przedsiębiorcami w Jeleniej Górze.

 

– Na razie nie pracowaliśmy nad tymi zmianami. Jest to dopiero temat, który do nas dotarł, a po dzisiejszym spotkaniu tym bardziej będzie analizowany – powiedział Jądrzyk. Podkreślił, że problem nie został odłożony na półkę.

Egzekucja komornicza była jednym z problemów, na które zwracali uwagę przedsiębiorcy z Jeleniej Góry, z którymi spotkali się przedstawiciele resortu przedsiębiorczości i technologii, resortu finansów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także m.in. ZUS w ramach cyklu konferencji „Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany”.

Działalność jednoosobowa a komornik

– W tej chwili nie mogę płacić nawet składek ZUS, ponieważ moje należności w całości zabiera komornik – mówił na spotkaniu jeleniogórski przedsiębiorca, Bogusław Kempiński.

Wcześniej na potrzebę ograniczenia egzekucji komorniczej wobec przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar w wystąpieniu do minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Jak zaznaczył RPO, Konstytucja Biznesu nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym przypadku. W efekcie przedsiębiorcy mogą nie dysponować sumą pozwalającą zaspokoić nawet podstawowe potrzeby.

Cykl spotkań z przedsiębiorcami dotyczy właśnie Konstytucji Biznesu oraz innych zmian prawnych mających ułatwić zakładanie i prowadzenie firm. Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego. Jest dla firm „kartą praw podstawowych”, która obejmuje kluczowe zasady prowadzenia biznesu i przysługujące przedsiębiorcom gwarancje. Większość zmian weszła w życie w kwietniu br.

Zmiany idą w dobrym kierunku

Przedsiębiorcy pytani przez PAP o ocenę rozwiązań, które omówiono na poniedziałkowym spotkaniu, uznali, że zmiany „idą w dobrym kierunku”.

Krzysztof Kwiecień, audytor, który prowadzi Kancelarię Biegłego Rewidenta, ocenił, że dopiero praktyka pokaże, czy będzie to przełom.

– W biznesie jestem już 20 lat. Nieraz były szumne zapowiedzi, jednak w praktyce, w rozwiązaniach szczegółowych, nie były tak piękne. Mam nadzieję, że akurat w tym przypadku będzie inaczej – zauważył.

Powiedział, że z jego punktu widzenia szczególnie ważnym tematem jest prawo, które uchroni firmę po śmierci właściciela, czyli przyjęta przez Sejm w czerwcu br. ustawa o zarządzie sukcesyjnym.

– Miałem w swojej pracy zawodowej kilka takich przypadków i to była wielka mitręga, aby reaktywować przedsiębiorstwo, albo spadkobiercy, aby mogli je kontynuować – zaznaczył.

Renata Korzeniowska z Biura Rachunkowego PITer powiedziała, że po spotkaniu w Jeleniej Górze nabrała więcej pewności, że zmiany mogą przedsiębiorcom pomóc.

– Brzmiało to dość obiecująco. Po dzisiejszej konferencji zaczęłyśmy dyskutować ze wspólniczką , że warto by się przymierzyć do tego, do czego wcześniej byłyśmy bardzo sceptycznie nastawione, czyli do mechanizmu podzielonej płatności, bo myślę, że stosowanie tej zasady może nieść korzyści – powiedziała.

Podzielona płatność umożliwia podatnikom zapłatę ich kontrahentom faktur VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT. Kwota netto jest dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób, bez ograniczeń, VAT zaś będzie wpływać na specjalne konto.

Cel to uproszczenie przepisów dla przedsiębiorców

Uczestnicząca w konferencji zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Justyna Giżewska zwróciła uwagę, że celem Konstytucji Biznesu jest zreformowanie i uproszczenie przepisów, które mają służyć i pomagać w prowadzeniu działalności gospodarczej.

– W przeprowadzanych zmianach najistotniejsze jest to, aby rozliczenia w zakresie prawa podatkowego, jak i prawa i obowiązki podatników były określone w sposób jasny, prosty i przejrzysty – zaznaczyła.

Zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk zwróciła uwagę, że to już blisko 60. spotkanie z przedsiębiorcami, które zorganizowały PARP i MPiT wraz z partnerami.

– Przed nami jeszcze prawie 30. spotkań. Będziemy pytać o państwa opinie – powiedziała do zgromadzonych przedsiębiorców.

 

 

(PAP)