Po raz pierwszy w Polsce urzędnicy z Warszawy wyjeżdżają ze stolicy, by spotykać się z lokalnymi przedsiębiorcami – powiedziała w piątek w Krotoszynie pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw Andżelika Możdżanowska. Zapowiedziała, że nie jest to pierwsze i ostatnie spotkanie.

 

W Krotoszynie odbyła się w piątek konferencja na temat Konstytucji Biznesu oraz zmian prawnych, ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm. Dyrektor biura prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Monika Standziak-Koresh poinformowała, że to już 16. spotkanie z przedsiębiorcami i samorządowcami, które odbywa się na terenie Polski. „Konstytucja Biznesu wprowadza liczne zmiany, dlatego postanowiliśmy o nich informować przedsiębiorców na bezpośrednich spotkaniach” – oświadczyła. Podkreśliła, że Konstytucja Biznesu razem z pakietem 100. zmian dla firm tworzą spójny system wspierania przedsiębiorczości.

Najważniejsze jest wdrożenie przepisów

Pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw Andżelika Możdżanowska powiedziała, że spotkania z przedsiębiorcami w terenie są bardzo ważne, bo „to oni rozwijają potencjał gospodarczy samorządów, regiony i Polskę”. Konstytucję Biznesu nazwała rewolucyjną zmianą prawa gospodarczego, która „zastępuje jeszcze jeżdżący, często naprawiany i zużyty samochód na turbodoładowane wolty, bo takie wprowadza rozwiązania”.

Minister Możdżanowska stwierdziła, że pakiet ustaw likwiduje bariery administracyjne i wprowadza zasadę „przedsiębiorca jest uczciwy, każde wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść podatnika” – powiedziała.

Dodała, że jako były przedsiębiorca wie, że papier przyjmie wszystko, dlatego najważniejsze jest wdrożenie przepisów, ich egzekwowanie i ponoszenie odpowiedzialności. Poinformowała, że trwają prace między innymi nad ordynacją podatkową i ujednoliceniem podatku VAT.

Początek likwidacji barier

„Jesteśmy na początku drogi likwidacji barier administracyjnych i działalności, która ma wprowadzać impuls progospodarczy, dać gwarancję bezpiecznego prowadzenia biznesu i budowania kapitału. Każda firma ma swoją specyfikę i potrzebuje innego wsparcia, dlatego PARP o tych wszystkich instrumentach wsparcia finansowego i programach informuje podczas takich bezpośrednich spotkań” – dodała Andżelika Możdżanowska.

Obecny na konferencji poseł PiS Tomasz Ławniczak powiedział, że jego zadaniem jest dbać o zrównoważony rozwój kraju, „aby całe społeczeństwo, na miarę możliwości, korzystało z owoców rozwoju” – podkreślił.

Zauważył, że rządowi PiS zwracano uwagę, że przede wszystkim kładzie nacisk na politykę społeczną, że zapomina o przedsiębiorcach. Tymczasem – podkreślił parlamentarzysta – PiS kładzie także nacisk na modernizację gospodarki, korzystając z pomysłowości przedsiębiorców i tego, co daje wolny rynek. Ławniczak podkreślił, że najważniejsze jest odbiurokratyzowanie procesu inwestycyjnego i nowych pomysłów technologicznych.

Nie bać się zmian

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski zapewnił zebranych, że PiS traktuje przedsiębiorców bardzo poważnie, „odrywamy się od naszych biurek w Warszawie i przejeżdżamy, żeby powiedzieć, co jest robione i w jakim kierunku zmierzamy” – powiedział.

Przestrzegł uczestników konferencji przed „przestrachem społecznym”, który ma odstraszyć przedsiębiorców przed zmianami. „Jako dziecko bawiłem się z bratem w tzw. czarną łapę, w której istnienie nawet uwierzyliśmy. Mam wrażenie, że niektórzy nie wyrośli z tych swoich dziecięcych lat, niektórzy dalej tworzą metodę „czarnej łapy”, czyli coś, żeby później czegoś się bać a nawet zapłacić za to, żeby ten strach ustał. Jest to robione po to, żeby coś ugrać” – ocenił Paweł Cybulski.

 

Uczestnicy konferencji zapowiedzieli kolejne spotkania z przedsiębiorcami. Organizatorem cyklu jest PARP oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a partnerami Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci odpowiadali na pytania.

 

(PAP)