Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało najnowsze dane dotyczące wdrażania Planu Junckera w Polsce.  Wynika z nich, że z tzw. „małego okna” skorzystało do tej pory 12 726 przedsiębiorców z Polski.

Monitoring prowadzony jest kwartalnie, więc są to dane z końca czerwca 2018 r. Drugi kwartał 2018 r. był rekordowy jeśli chodzi o liczbę nowych inwestycji małych i średnich firm. Przybyło też pięć dużych inwestycji.

– To największy przyrost kwartalny od początku wdrażania Planu Junckera w Polsce, czyli od czerwca 2015 r. Na koniec marca 2018 r. mieliśmy nieco ponad 10,5 tys. inwestycji małych i średnich firm. Przez trzy miesiące przybyło prawie 2,2 tys. takich inwestycji – poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zdaniem ministra te dane dają powody do optymizmu jeśli chodzi o rosnący udział funduszy zwrotnych w ramach środków unijnych.

– Rola dotacji maleje w każdym kolejnym budżecie unijnym. Plan Junckera jest więc papierkiem lakmusowym, który pokazuje nam, że polscy przedsiębiorcy są do tego przygotowani – ocenił minister Kwieciński.

Według danych Komisji Europejskiej z czerwca tego roku, dzięki Planowi Junckera w Polsce zostaną uruchomione inwestycje małych i średnich firm na kwotę 13 mld zł. Dzięki tej wartości Polska zajmuje siódmą pozycję w Unii Europejskiej w tzw. „małym oknie” Planu Junckera.

„Małe okno” to pieniądze na inwestycje małych i średnich firm oraz tak zwanych spółek o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3 tys. pracowników). Dzielone są przez krajowe banki i instytucje finansowe, na podstawie porozumień z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. W Polsce są to w tej chwili: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Leasing S.A., POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., CVI Dom Maklerski, Nest Bank S.A, Bank Pekao S.A. Jesienią do tego grona dołączą kolejne instytucje.

W „dużym oknie” przybyło 5 inwestycji

Tak zwane „duże okno” to fundusze dla dużych inwestycji infrastrukturalnych o wartości ponad 100 mln zł i innowacyjnych projektów wartych więcej niż 30 mln zł. W naszym kraju z funduszy „dużego okna” finansowane są inwestycje rządowe, w tym głównie spółek skarbu państwa, samorządowe i prywatnych przedsiębiorstw. Pieniądze przyznaje bezpośrednio Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

W lipcu EBI zatwierdził pięć nowych polskich projektów, co oznacza, że liczba zatwierdzonych inwestycji wzrosła z 29 do 34. Osiem z nich to przedsięwzięcia rządowe, 10 – samorządowe i 16 – prywatne.

Nowe projekty zatwierdzone przez EBI to:

  • „Program Rewitalizacji Wałbrzycha”, promotor: Miasto Wałbrzych, szacunkowa wartość całkowita projektu: 245 mln zł, ok. 120 mln zł wsparcia z Planu Junckera;
  • „Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucji energii elektrycznej”, promotor: TAURON Polska Energia S.A. Szacunkowa wartość całkowita projektu: 1,7 mld zł, ok. 748 mln zł wsparcia z Planu Junckera;
  • „Zwiększenie efektywności energetycznej i cieplnej w Opolu”, promotor: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Szacunkowa wartość całkowita projektu: 256 mln zł, ok. 120 mln zł wsparcia z Planu Junckera;
  • projekt dotyczący finansowanie MŚP i spółek średniej kapitalizacji, dane dotyczące projektu są poufne;
  • projekt dotyczący rozwoju regionalnego, dane dotyczące projektu są poufne.

(MIiR)

Więcej informacji o Planie Inwestycyjnym dla Europy (Planie Junckera) można znaleźć na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.