Prezes PARP rozmawiająca z przedsiębiorcami

Ruszamy już z drugą edycją konferencji. Chcemy się spotykać z przedsiębiorcami, prowadzić prawdziwy dialog. Głos firm jest słyszany – tymi słowami rozpoczęła spotkanie z przedsiębiorcami w Olsztynie Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. W tym samym czasie rozpoczynała się konferencja z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości” w Poznaniu.

– PARP towarzyszy przedsiębiorcom na każdym etapie ich drogi w biznesie. Staramy się służyć im wsparciem we wszystkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy też pomagać w najlepszym wykorzystaniu wprowadzanych udogodnień prawnych i administracyjnych. Taką możliwość dają spotkania z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości”. Nasz udział w inicjatywie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii to naturalna konsekwencja misji Agencji – powiedziała prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Małgorzata Oleszczuk.

– Zadaniem Agencji jest działanie na rzecz sektora MŚP. Najłatwiej byłoby zamknąć się w biurze i nie wchodzić w realne interakcje z przedsiębiorcami. Jednak staramy się działać inaczej. Dlatego wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości stworzyliśmy dla nich możliwość do bezpośredniego spotykania się z instytucjami publicznymi w całej Polsce. Po to, by rozmawiać, dyskutować i słuchać głosu osób na co dzień zmagających się z trudami prowadzenia firmy. Tylko w taki sposób można wprowadzać zmiany prawne i dopasowywać je do potrzeb adresatów – wtórował na konferencji w stolicy Wielkopolski Mikołaj Różycki, wiceprezes PARP.

Obecny na olsztyńskiej konferencji ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Mateusz Marciniak akcentował rolę Rzecznika MŚP.
– Rzecznik MŚP to nowość w polskim prawie. Obecnie są już tworzone ośrodki zamiejscowe. Rzecznik stoi na straży Konstytucji Biznesu i jego głównym celem jest pomoc firmom – powiedział Marciniak.

Wiedza u źródła

Spotkania w Poznaniu i Olsztynie rozpoczęły tegoroczny cykl 20 spotkań dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych zmianami prawa gospodarczego wprowadzanymi w Polsce przez rząd. Konferencje organizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości to najlepsza okazja, by poznać i nauczyć się korzystać z ułatwień, które niesie wprowadzona wcześniej Konstytucja Biznesu, Pakiet MŚP czy Mały ZUS oraz najnowsze przepisy, m.in. o statusie „Małego podatnika” czy IP Box, E-Akta, ustawę o zarządzie sukcesyjnym w mikrofirmach. Dowiedzieć się o zmianach probiznesowych w CEIDG i zamówieniach publicznych.

Partnerami strategicznymi tegorocznego cyklu są Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO Bank Polski. W akcję zaangażowane są ponadto: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Zamówień Publicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Strefa informacyjna

Obydwu konferencjom towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci wymienionych instytucji odpowiadali na pytania uczestników. Na stoiskach PARP można jednocześnie dowiedzieć się o możliwościach wsparcia z funduszy unijnych oraz programów krajowych oraz dobrać usługi doradcze i rozwojowe w ramach Centrum Rozwoju MŚP.

Na stronie www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, który trzeba wypełnić, żeby wziąć udział w konferencji w dogodnym dla siebie terminie i miejscu.

Kolejne spotkania z przedsiębiorcami odbędą się:
• 15 maja w Kielcach i Zielonej Górze,
• 16 maja w Gdańsku i Szczecinie,
• 17 maja w Krakowie i Bydgoszczy.

Warto poznać swoje „Prawo do przedsiębiorczości”. Zapraszamy!