Elektronizacja akt pracowniczych oraz rozwój usług online dla firm, to korzystne dla przedsiębiorców zmiany, które pozwolą zaoszczędzić czas i ograniczyć biurokrację – deklarowali uczestnicy spotkania na temat Konstytucji Biznesu, zorganizowanego w Gnieźnie przez PARP i resort przedsiębiorczości.

 

Środowa konferencja w Gnieźnie odbyła się w ramach cyklu spotkań „Prawo do przedsiębiorczości”, służącemu dyskusji z przedsiębiorcami na temat wdrażanych przez rząd ułatwień w prowadzeniu małych i średnich przedsiębiorstw.

– Takie konferencje są potrzebne, potrzebujemy informacji o wdrażanych zmianach. Rozliczam różne przedsiębiorstwa, zarówno małe, jak i średnie, więc wiedza tu przedstawiona pozwoli mi usystematyzować to, co już wiem, a także przekazać tę wiedzę moim klientom – powiedziała pani Anna, właścicielka małego biura księgowego w Gnieźnie.

– Wszystko, co ułatwi mi prowadzenie mojego biznesu, jest warte uwagi. Cieszę się z wprowadzanych zmian, ponieważ pozwoli mi to zaoszczędzić czas na biurokrację i załatwianie formalności. Zajmują mi one niekiedy zbyt dużo czasu, który mógłbym poświęcić na pracę – powiedział pan Tomasz, właściciel komisu samochodowego.

Spotkanie ocenił jako bardzo przydatne i ciekawe, nie tylko ze względu na przekazywane informacje, ale także na prosty sposób przekazu – bez specjalistycznej, prawniczej i urzędowej terminologii.

– Dobrze, że możemy liczyć na pomoc w zarządzaniu własną firmą oraz zasobami ludzkimi. Dziś na spotkaniu dowiedziałem się nie tylko, jakie zmiany będą wprowadzane, ale – co najważniejsze – gdzie szukać pomocy w przypadku problemów w wypełnianiu i składaniu dokumentów – powiedział PAP inny uczestnik spotkania, właściciel zakładu szewskiego.

– Większość właścicieli przedsiębiorstw jest bardzo zapracowana. Trudno im na czas dopełnić wszystkich formalności, więc zminimalizowanie konieczności dostarczania w formie papierowej odpowiednich dokumentów z pewnością pozwoli zaoszczędzić tak cenny czas przedsiębiorców – dodała właścicielka małego biura księgowego.

Przedsiębiorcy liczą na ułatwienia

Uczestnicy gnieźnieńskiego spotkania w rozmowie z PAP zgodnie uznali, że mają nadzieję, iż wdrażane ułatwienia w prowadzeniu małych i średnich przedsiębiorstw pomogą im w zarządzaniu własną firmą i przyspieszą procesy biurokratyczne.

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprezentowali lokalnym przedsiębiorcom w Gnieźnie rozwiązania dotyczące elektronizacji akt pracowniczych i usług online, które ułatwią archiwizację danych oraz kontrolę zwolnień lekarskich pracowników bez konieczności oczekiwania siedmiu dni.

– Elektroniczne zwolnienia lekarskie, które wejdą w życie 1 grudnia 2018 roku, ułatwią pracodawcy kontrolę zwolnień pracowników. Pozwoli to na sprawdzenie online, czy i na jaki okres pracownik uzyskał zwolnienie od lekarza, bez konieczności czekania siedmiu dni na dostarczenie takiego dokumentu przez pracownika – powiedział Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zachęcając do zakładania kont na platformie usług elektronicznych ZUS.

Dodał, że dodatkowo będzie możliwa elektronizacja akt pracowniczych, która pozwoli na sprawną archiwizację akt, bez konieczności przechowywania dokumentów w formie papierowej przez 10 czy 50 lat. Zachęcał także przedsiębiorców do korzystania z punktów bezpłatnej konsultacji ZUS, których w całej Polsce jest 326.

Urzędnicy powinni być pomocni

Również Zbigniew Olejniczak, naczelnik II oddziału ZUS w Poznaniu wskazywał, że właściciele MŚP mogą zgłaszać się do doradcy ZUS i uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu w zakresie ulg i umorzeń, płacenia składek, płatnika strategicznego, w obszarze e-ZLA (elektronicznych zwolnień lekarskich), a także – kiedy najlepiej przejść na emeryturę, aby było to korzystne.

– Chcemy być partnerami urzędów, przedsiębiorców, klientów indywidualnych, każdego obywatela i mówić językiem prostym, zrozumiałym dla każdego – dodał.

– Zmiany organizacyjne i legislacyjne w administracji skarbowej, w tym powołanie Krajowej Izby Administracji Skarbowej, wpłynęły na zmianę mentalności pracowników. To są urzędnicy, którzy starają się pomóc i wspólnie z przedsiębiorcą znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu w prowadzeniu firmy – zapewniał przedsiębiorców Adam Barciszewski, zastępca dyrektora w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Dodał, że dzięki informatyzacji systemu podatkowego „mamy ogromne bazy, z których staramy się korzystać, aby przedsiębiorcy nie musieli składać zbędnych dokumentów w formie papierowej”.

Główne założenia Konstytucji Biznesu

Podczas spotkania eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiali ponadto najważniejsze założenia Konstytucji Biznesu mówiąc, że „opiera się ona na czterech głównych zasadach – sprawność, szybkość, mniej biurokracji i mniej formalności.”

Podkreślano, że każdy urząd ma obowiązek przekazywania pełnych informacji w zakresie prowadzenia firmy. Ponadto administracja publiczna i urzędy mają obowiązek zmniejszenia liczby wymaganych dokumentów do dostarczenia w formie papierowej, aby ułatwić prowadzenie biznesu i skrócić czas załatwiania formalności.

W celu ochrony praw przedsiębiorców został powołany Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który pomoże w problemach związanych z porozumieniem z administracją publiczną.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję indywidualnie porozmawiać na temat prowadzenia działalności gospodarczej z ekspertami w specjalnej strefie informacyjnej. „Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany” to ogólnopolski cykl spotkań, w którym przedstawiciele ministerstw i agencji rządowych informują właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw o zmianach, możliwościach i ułatwieniach prowadzenia biznesu.

 

(PAP)