Propozycje zawarte w Konstytucji Biznesu będą realnie pomagać przedsiębiorcom – mówiła w poniedziałek w Rzeszowie na spotkaniu z przedsiębiorcami wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

 

W Rzeszowie odbyła się w poniedziałek konferencja na temat Konstytucji Biznesu oraz zmian prawnych, ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm. Do udziału w spotkaniu „Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany” zarejestrowało się 130 przedsiębiorców z regionu.
Wicewojewoda otwierając konferencję podkreśliła, że w Konstytucji Biznesu najważniejsze jest to, że wprowadzona została zasada „przyjaznej interpretacji przepisów” i domniemanie niewinności przedsiębiorców.„Kolejne zmiany to rozstrzyganie wątpliwości na korzyć przedsiębiorców, powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, ułatwienia w zawieszeniu działalności gospodarczej. Takie niby drobne zmiany, które usuwają fundamentalne bariery w rozwoju gospodarczym” – dodała Podhalicz.Zaapelowała do zgromadzonych przedsiębiorców, aby w czasie poniedziałkowej konferencji wskazywali, jakich jeszcze zmian oczekują. „Może są jeszcze jakieś bariery, o których my nie wiemy, a przeszkadzają w prowadzeniu firmy” – mówiła.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Rzeszowie Grzegorz Skowronek zaznaczył, że Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi działania tak, aby być dla podatników bardziej przyjazną. „Powiedziałbym wręcz, że chcielibyśmy stworzyć swego rodzaju relacje partnerskie między administracją skarbową a biznesem” – stwierdził.

KAS działa według zasady 3xP

Skowronek podkreślił, że funkcjonariuszom KAS przyświeca zasada 3xP – prostota, przyjazność i przejrzystość. „To nic innego jak komunikowanie się administracji z podatnikiem, przedsiębiorcą w czytelny, jasny i prosty sposób, a przez to budowanie zaufania i przyjaznych relacji” – mówił.

Wśród zmian, które zostały już wprowadzone w ramach Konstytucji Biznesu dyrektor rzeszowskiej IAS wymienił m.in. domniemanie niewinności. „Ta zasada ma wielką moc, ona działa na korzyść podatnika. Oznacza, że jeśli my mówimy +nie jesteście uczciwi+, to my musimy to udowodnić. Nie ma innego sposobu” – argumentował.

Kolejną zmianą wymienioną przez Skowronka jest „wprowadzenie jasnego języka wyrażania się”. „Podatnik nie musi czytać wszystkich przepisów. Naszym zadaniem jest, żeby tak wytłumaczyć pewne rzeczy, abyście po prostu jako podatnicy je rozumieli” – mówił.

Dyrektor IAS w Rzeszowie powiedział, że podniesiony został również roczny limit przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro, do którego podatnicy mogą prowadzić uproszczoną księgowość. Zdaniem Skowronka rozwiązanie to uwalnia małe i średnie firmy od uciążliwych obowiązków administracyjno-finansowych.

„Weryfikujemy również przepisy, by wyeliminować >>nadregulacje<<, czyli takie przepisy, które nie są już potrzebne, a stanowią jedynie obciążenie dla podatnika” – podkreślił.

Wśród rozwiązań, nad którymi pracuje administracja skarbowa, wymienił także nową Ordynację podatkową, która „zapewni jeszcze większą ochronę podatnika w relacjach z organami podatkowymi”.

Skowronek przypomniał, że od przyszłego roku prawdopodobnie obniżony zostanie podatek CIT do 9 proc. dla najmniejszych przedsiębiorców.

 

Organizatorem cyklu konferencji jest PARP oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a partnerami: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci odpowiadali na pytania uczestników.

 

(PAP)