W styczniu 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców oraz obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Zostanie skrócony czas przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, a także będzie możliwa ich elektronizacja, tzw. projekt e-akta.

 

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

Zachęcamy też do zapoznania się z komunikatami i broszurami informacyjnymi przygotowanymi przez ZUS: