Zatory płatnicze to poważny problem działających w Polsce firm. Zetknęło się z nim 80-90 proc. przedsiębiorców. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce wypracować rozwiązania, które sprawią, że skala tego negatywnego zjawiska będzie ograniczona. Dziś ruszają konsultacje z przedsiębiorcami. Co ważne, to na ich uwagach będą opierały się propozycje regulacji prawnych wysuniętych przez MPiT.

Więcej