Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorców korzystających z „Ulgi na start”.

 

Umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której  zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli:

  • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Nie ma więc obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z Ulgi na start.

 

(ZUS)

 

Dowiedz się, na czym polega Ulga na start